szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Statystyki

Statystyka oglądanych stron
stronaudziałwejść
.Strona główna8,80%.154910
.Organizacja Urzędu0,01%.98
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,67%.11773
.Dane ogólne0,58%.10245
.Ogłoszenie o przetargu0,00%.44
.Rejestr zmian32,80%.577416
.Redakcja0,38%.6630
.Statystyka0,10%.1721
.Godziny urzędowania0,09%.1574
.Jednostki organizacyjne0,29%.5115
.Spółki prawa handlowego0,00%.47
.Budżet0,03%.470
.Oświadczenia majątkowe0,03%.595
.Oferty inwestycyjne0,03%.536
.Rejestry i ewidencje0,00%.47
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko głownego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie0,03%.514
.Statut0,33%.5873
.Protokoły0,31%.5505
.Zagospodarowanie przestrzenne0,00%.15
.Informacje podatkowe0,04%.774
.Burmistrz0,47%.8191
.Sołectwa0,24%.4157
.Referaty0,42%.7332
.Pomoc0,21%.3659
.Ogłoszenie0,00%.27
.Ogłoszenie0,00%.27
.Strategia rozwoju0,01%.233
.Rada Gminy0,00%.57
.Komisje0,30%.5227
.Nowy wpis0,00%.43
.Dokumenty1,50%.26323
.Podatki i opłaty0,02%.273
.Wyszukiwarka0,26%.4623
.Dostawa mięsa i przetworów mięsnych0,02%.362
.Kwestionariusz osobowy0,06%.1104
.Rada Powiatu0,00%.22
.Zarząd Powiatu0,00%.24
.Ustawa o samorządzie powiatowym0,00%.10
.Organizacja Urzędu20,00%.7
.Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,00%.29
.Zakup i dostawa do Zamawiającego Notebook i drukarki.0,02%.284
.Budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie ul. Armii Czerwonej w miejscowości Krosno Odrzańskie - długości 1003m0,02%.396
.Opracowanie projektu budowlanena przebudowę budynku pokoszarowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów, działka nr ewid. 628/12 na siedzibę Starostwa go Powiatowego wraz z administracją zespoloną0,02%.280
.Uchwały podjęte na IX sesji przez Radę Powiatu w dniu 24.09.2003 r.0,00%.36
.Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków0,39%.6924
.Dyżury radnych0,36%.6334
.Wykaz rejestrów i ewidencji0,09%.1619
.Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami1,41%.24855
.Wydział Edukacji, Kultury i Sportu0,43%.7512
.Wydział Organizacyjny i Rozwoju Gospodarczego Powiatu0,32%.5593
.Wydział Zarządzania Kryzysowegi i Spraw Obywatelskich0,32%.5580
.Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg0,63%.11157
.Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa0,65%.11527
.Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego0,02%.358
.REMONT ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO0,03%.550
.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie krośnieńskim0,00%.59
.Dostawa ambulansu sanitarnego typu R0,02%.281
.„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie krośnieńskim II”.0,00%.43
.Wynajem sprzętu do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych0,00%.39
.Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego0,02%.265
.Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej0,05%.875
.Zakup i dostawa do Zamawiającego materiałów biurowych0,01%.97
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XII sesji z dnia 21 kwietnia 2004 r.0,06%.1144
.Protokół Nr XII0,06%.1092
.Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrz. – Bytnica – Węgrzynice w m. Bytnica0,00%.68
.Protokół Nr XI sesji Rady Powiatu z dnia 23.12.2003 r.0,04%.702
.Protokół z X sesji Rady Powiatu z dnia 19.11.2003 r.0,15%.2636
.Protokół Nr IX sesji Rady Powiatu z dnia 24.09.2003 r.0,10%.1722
.Protokół Nr VIII sesji Rady Powiatu z dnia 26.06.2003 r.0,01%.100
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XI sesji z dnia 23.12. 2003 r.0,02%.332
.Regulamin Organizacyjny0,00%.11
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XI sesji z dnia 23 grudnia 2003 r.0,03%.441
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z IX sesji z dnia 24.09.2003 r.0,02%.361
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z IX sesji z dnia 24.09.2003 r.0,02%.427
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z VIII sesji z dnia 26.06.2003 r.0,03%.499
.Dostawa jaj świeżych0,00%.38
.Dostawa cukru0,00%.48
.Dostawa mleka i przetworów mlecznych0,00%.41
.Dostawa mąki0,00%.37
.Ambulans sanitarny0,03%.577
.Dostawa bonów Świątecznych0,03%.562
.Dostawa drobiu0,00%.47
.Dostawa pieczywa0,00%.53
.Dostawa ryb i przetworów rybnych0,00%.72
.Dostawa mięsa i przetworów mięsnych0,00%.48
.Dostawa artykułów spożywczych0,00%.48
.Uchwały podjęte przez Radę Powiatu w dniu 23.12.2003 r.0,00%.28
.Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych0,01%.260
.UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH0,02%.297
.Wynajem środków transportu i sprzętu do robót utrzymaniowych0,01%.91
.Dostawa odczynników do laboratorium0,00%.44
.Kontakt0,24%.4243
.Regulamin organizacyjny PCPR0,09%.1534
.Uchwała o powołaniu PCPR0,02%.375
.Struktura Organizacyjna PCPR0,05%.830
.Zadania PCPR0,08%.1370
.Akty prawne na podstawie, których działa PCPR0,07%.1307
.Wykonanie i dostawa tablic miejscowości oraz znaków informacyjnych0,00%.44
.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego0,40%.7092
.Zakup i dostawa do Zamawiającego materiałów biurowych0,01%.144
.Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę budynku pokoszarowego0,00%.82
.Wykonanie oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych0,00%.32
.Wykonanie oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych0,00%.74
.Wykonanie oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych0,02%.295
.Dostawa pieczywa0,04%.682
.Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty za rok 20100,20%.3498
.Oświadczenia majątkowe składane w ciągu roku 20110,13%.2285
.Dostawa jaj świeżych0,01%.204
.Dostawa odczynników do laboratorium0,02%.360
.Dostawa artykułów spożywczych0,02%.379
.Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę budynku pokoszarowego0,90%.15852
.Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę (poszerzenie) odcinka drogi powiatowej nr 1153 F Gubin - Wężyska0,00%.53
.Wynajem środków transportu i sprzętu do robót utrzymaniowych0,01%.244
.Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1157F Krosno Odrz. – Bytnica – Węgrzynice w m. Bytnica0,02%.383
.Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę budynku pokoszarowego w miejscowości Szczawno, gmina Dąbie, powiat krośnieński, działka nr 679/1 o nr KW 27847 na siedzibę Domu Pomocy Społe0,01%.154
.Wynajem sprzętu do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych0,02%.394
.Protokół z XV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 maja 2004 roku0,00%.85
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XV sesji z dnia 28 maja 2004 r.0,05%.802
.Protokół z XIV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 kwietnia 2004 roku0,03%.541
.Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę (poszerzenie) odcinka drogi powiatowej nr 1153 F Gubin - Wężyska0,03%.446
.Protokół z XIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 kwietnia 2004 r.0,06%.1042
.Uchwały Rady Powiatu z XVI sesji z dnia 23 czerwca 2004 roku0,03%.511
.Protokół z XV sesji odbytej w dniach 28 maja i 8 czerwca 2004 roku0,12%.2031
.Dostawa cukru0,01%.222
.„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie krośnieńskim II”.0,01%.217
.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie krośnieńskim0,01%.215
.Dostawa mąki0,01%.216
.Dostawa drobiu0,01%.256
.Dostawa mleka i przetworów mlecznych0,01%.228
.Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę budynku pokoszarowego w miejscowości Szczawno, gmina Dąbie, powiat krośnieński, działka nr 679/1 o nr KW 27847 na siedzibę Domu Pomocy Społe0,02%.373
.Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1139F Gubin-Żarków, na odcinku o łącznej długości 2,0 km w m. Gubin0,01%.123
.Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę: odcinka drogi powiatowej nr 1139F Gubin – Żarków w m. Bieżyce i drogi powiatowej nr 1162F Lubogoszcz – Siedlisko w m. Radomicko0,01%.151
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubogoszczy gm. Maszewo dz. nr 80/3 o pow. 0,0743 ha0,01%.125
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w Budoradzu i Żytowaniu gm, Gubin0,00%.71
.Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 EURO na sukcesywne dostawy świeżych ziemniaków, warzy i owoców0,01%.114
.Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na sukcesywne dostawy świeżych ziemniaków, warzyw i owoców0,01%.118
.Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na sukcesywną dostawę świeżych ziemniaków, warzyw i owoców0,01%.105
.Dostawa ryb i przetworów rybnych0,01%.236
.Przebudowa budynku powojskowego w miejscowości Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, działka nr ew. 628/10 na „Powiatowy ośrodek wsparcia dla osób psychicznie chorych”.0,01%.108
.Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lubogoszczy gm. Maszewo dz. nr 80/3 o pow. 0,0743 ha0,02%.434
.Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę: odcinka drogi powiatowej nr 1139F Gubin – Żarków w m. Bieżyce i drogi powiatowej nr 1162F Lubogoszcz – Siedlisko w m. Radomicko0,02%.370
.Przetarg na sprzedaż dwóch lokali garażowych położonych w Gubinie przy ul. Pułaskiego 2 dz. nr 7/8 o pow. 0,0659 ha0,00%.57
.Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 EURO na sukcesywną dostawę świeżych ziemniaków, warzyw i owoców0,03%.474
.Przebudowa budynku powojskowego w miejscowości Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, działka nr ew. 628/10 na „Powiatowy ośrodek wsparcia dla osób psychicznie chorych”.0,03%.543
.Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1139F Gubin-Żarków, na odcinku o łącznej długości 2,0 km w m. Gubin0,02%.362
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych w Budoradzu i Żytowaniu gm, Gubin0,02%.375
.Protokół Nr XVI z sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2004 roku0,05%.857
.Uchwały Rady Powiatu z XVII sesji z dnia 29 września 2004 roku0,05%.826
.Przetarg nieoganiczony na zimowe utrzymanie dróg w powiecie krośnieńskim 2004/2005 r.0,01%.94
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż piętrowego murowanego budynku magazynowego ul. 17 Pionierów w Krośnie Odrz.0,01%.138
.Zimowe utrzymanie dróg w powiecie krośnieńskim II 2004/2005r.”.0,01%.93
.Przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego0,01%.113
.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Gubin o statusie wiejskim 2005r.0,00%.44
.Przetarg na sprzedaż dwóch lokali garażowych położonych w Gubinie przy ul. Pułaskiego 2 dz. nr 7/8 o pow. 0,0659 ha0,02%.294
.Przetarg nieoganiczony na zimowe utrzymanie dróg w powiecie krośnieńskim 2004/2005 r.0,02%.305
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu krośnieńskiego0,01%.98
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu krośnieńskiego0,01%.95
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pław ul. Plac Kasztanowy0,01%.97
.Protokół z XVII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 września 2004 roku0,08%.1368
.Uchwały Rady Powiatu z XVIII sesji z dnia 24 listopada 2004 roku0,03%.526
.Przetarg na sprzedaż lokali użytkowych nr 2 , 3 , 4 w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Fryderyka Chopina0,01%.122
.Przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Gubin o statusie wiejskim II 2005r.”.0,01%.103
.Przetarg na przebudowę zespołu sanitarnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim0,01%.145
.INFORMACJA O ODWOŁANYCH PRZETARGACH0,01%.169
.Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 listopada 2004 roku0,15%.2553
.Przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Gubin o statusie wiejskim II 2005r.”.0,02%.268
.Uchwały Rady Powiatu z XIX sesji z dnia 29 grudnia 2004 roku0,02%.409
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pław ul. Plac Kasztanowy0,03%.576
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu krośnieńskiego0,02%.390
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu krośnieńskiego0,02%.437
.Zimowe utrzymanie dróg w powiecie krośnieńskim II 2004/2005r.”.0,01%.235
.Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Gubin o statusie wiejskim 2005r.0,02%.324
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż piętrowego murowanego budynku magazynowego ul. 17 Pionierów w Krośnie Odrz.0,02%.277
.Przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego0,02%.420
.Przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego0,01%.158
.Przetarg nieograniczony na wynajem środków transportu i sprzętu do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych w 2005r.0,01%.127
.Ogłoszenia0,81%.14339
.Przetarg na sprzedaż lokali użytkowych nr 2 , 3 , 4 w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Fryderyka Chopina0,03%.449
.Uchwały Rady Powiatu z XX sesji z dnia 2 lutego 2005 roku0,05%.806
.Protokół nr XIX z sesji Rady Powiatu z dnia 29 grudnia 2004 roku0,07%.1293
.Przetarg na przebudowę zespołu sanitarnego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim0,02%.370
.Informacja o wyborze oferty - wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych w Krośnie Odrzańskim0,01%.134
.Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustów w miejscowościach Strumienno i Bytnica0,01%.159
.Budżet 2005 r.0,25%.4477
.Przetarg nieograniczony na wynajem środków transportu i sprzętu do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych w 2005r.0,03%.469
.Rozpatrywanie wniosków0,00%.45
.INFORMACJA O ODWOŁANYCH PRZETARGACH0,02%.426
.Wykaz aktów prawa miejscowego0,35%.6142
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Dychów gm. Bobrowica dz. 142/2 o pow. 0,1611 ha0,01%.119
.Przebudowia budynku pokoszarowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów dz. Nr 628/12 przeznaczonego na Powiatowe Centrum Administracji.0,01%.223
.Przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych w 2005r.0,01%.90
.Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic miejscowości (E-17a; E-18a) oraz znaków informacyjnych (D-42; D-43)0,00%.71
.Protokół z XX sesji Rady Powiatu z dnia 2 lutego 2005 roku0,04%.675
.Uchwały Rady Powiatu z XXI sesji z dnia 27 kwietnia 2005 roku0,04%.747
.Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych0,01%.89
.Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę tablic miejscowości (E-17a; E-18a) oraz znaków informacyjnych (D-42; D-43)0,03%.471
.Informacja o wyborze oferty - wykonanie robót budowlanych w Zespole Szkół Ponadgimanzjalnych w Krośnie Odrzańskim0,02%.301
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Dychów gm. Bobrowica dz. 142/2 o pow. 0,1611 ha0,02%.391
.Przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych w 2005r.0,02%.362
.Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustów w miejscowościach Strumienno i Bytnica0,02%.361
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej połozonej w obrębie Dychów gm. Bobrowica dz. 142/2 o pow. 0,1611 ha0,02%.390
.Przetarg nieograniczony na remonty kapitalne dróg powiatowych0,01%.166
.Przetarg nieograniczony na wykonanie albumu pt. „Skarby natury powiatu krośnieńskiego”0,01%.92
.Przetarg nieograniczony na: „Remont drogi powiatowej nr 1156 F w m. Sękowice0,01%.128
.Przetarg nieograniczony na remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1137F Chociejów – Stargard Gubiński w km 4+1150,01%.129
.Przetarg nieograniczony na adaptację budynku pokoszarowego z przeznaczeniem na DPS w Szczawnie0,01%.104
.Roboty budowlane – II etap przebudowy budynku pokoszarowego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Wsparcia0,00%.60
.Roboty budowlane – modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim przy ul. Poznańskiej 880,00%.78
.Przetarg nieograniczony na II remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1137F Chociejów – Stargard Gubiński w km 4+1150,01%.101
.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: II etap przebudowy budynku pokoszarowego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Wsparcia0,00%.83
.Przebudowia budynku pokoszarowego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów dz. Nr 628/12 przeznaczonego na Powiatowe Centrum Administracji.0,01%.231
.Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów biurowych0,01%.242
.Roboty budowlane – II etap przebudowy budynku pokoszarowego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Wsparcia0,02%.292
.Przetarg nieograniczony na wykonanie albumu pt. „Skarby natury powiatu krośnieńskiego”0,02%.269
.Przetarg nieograniczony na: „Remont drogi powiatowej nr 1156 F w m. Sękowice0,01%.233
.Przetarg nieograniczony na remonty kapitalne dróg powiatowych0,02%.281
.Przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku pokoszarowego w Krośnie Odrzańskim przy ul.Piastów dz. nr 628/12 przeznaczonego na Powiatowe Centrum Administracji0,00%.60
.Przetarg nieograniczony na remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1137F Chociejów – Stargard Gubiński w km 4+1150,01%.225
.Ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych – II etap przebudowy budynku pokoszarowego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Wsparcia.0,00%.79
.Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych0,00%.71
.Przetarg nieograniczony na remont istniejącego przepustu w ciągu drogi nr 1158F Drzeniów – Bytnica – Przetocznica w km 20+925 w m. Bytnica0,00%.79
.Uchwała o powołaniu PCPR0,13%.2233
.Protokół z XXI Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku0,04%.710
.Uchwały Rady Powiatu podjęte na XXIII sesji w dniu 20 lipca 2005 r.0,02%.295
.Przebudowa budynku pokoszarowego w Krośnie Odrzańskim przy ul.Piastów dz. nr 628/12 przeznaczonego na Powiatowe Centrum Administracji0,00%.80
.Przetarg nieograniczony na remont wiat w siedzibie ZDP oraz Obwodu w Gubinie0,00%.75
.Protokół z XXII sesji Rady Powiatu z dnia 29 czerwca 2005 roku0,04%.750
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego podjęte na XXII sesji w dniu 29 czerwca 2005 r.0,04%.653
.Informacja o uchyleniu przetargu dotyczącego opracowania i wydania albumu pt. „Skarby natury Powiatu Krośnieńskiego”0,01%.109
.Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego0,01%.104
.Przetarg nieograniczony na roboty budowlane – remont pokrycia dachu i pomieszczeń0,01%.97
.Przetarg nieograniczony na remont wiat w siedzibie ZDP oraz Obwodu w Gubinie0,00%.77
.Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie krośnieńskim 2005/2008r.0,00%.66
.Przetarg nieograniczony na II remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1137F Chociejów – Stargard Gubiński w km 4+1150,02%.362
.Roboty budowlane – modernizacja kotłowni węglowej na gazową w Zespole Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim przy ul. Poznańskiej 880,01%.224
.Przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego0,02%.312
.Przetarg nieograniczony na remont istniejącego przepustu w ciągu drogi nr 1158F Drzeniów – Bytnica – Przetocznica w km 20+925 w m. Bytnica0,04%.775
.Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych0,02%.364
.Ogłoszenie na wykonanie robót budowlanych – II etap przebudowy budynku pokoszarowego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Wsparcia.0,02%.354
.Przetarg nieograniczony na adaptację budynku pokoszarowego z przeznaczeniem na DPS w Szczawnie0,01%.210
.ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA: II etap przebudowy budynku pokoszarowego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Wsparcia0,01%.264
.Przetarg nieograniczony na remont wiat w siedzibie ZDP oraz Obwodu w Gubinie0,03%.495
.Informacja o uchyleniu przetargu dotyczącego opracowania i wydania albumu pt. „Skarby natury Powiatu Krośnieńskiego”0,03%.499
.Przetarg nieograniczony na: „ III Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1137F Chociejów – Stargard Gubiński w km 4+115”0,00%.68
.Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ulic: Roosevelta, 3-go Maja i Dąbrowskiego w Gubinie oraz remontem kapitalnym obiektu mostowego i budową dwóch kładek pieszo rowerowych przez rzekę L0,01%.150
.Przetarg nieograniczony na wielobranżowy nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. Adaptacja budynku pokoszarowego z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie0,00%.76
.Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie krośnieńskim 2005/2008r.0,03%.498
.Przebudowa budynku pokoszarowego w Krośnie Odrzańskim przy ul.Piastów dz. nr 628/12 przeznaczonego na Powiatowe Centrum Administracji0,02%.335
.Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kosynierów w Gubinie0,03%.472
.Przetarg nieograniczony na: „ III Remont mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1137F Chociejów – Stargard Gubiński w km 4+115”0,02%.351
.Przetarg nieograniczony na remont wiat w siedzibie ZDP oraz Obwodu w Gubinie0,02%.353
.Przetarg nieograniczony na roboty budowlane – remont pokrycia dachu i pomieszczeń0,01%.237
.Unieważnienie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku pokoszarowego przeznaczonego na Powiatowe Centrum Administracji0,00%.71
.Przetarg nieograniczony na: „Budowę chodnika w m. Stary Raduszec str. Prawa"0,00%.78
.Przetarg nieograniczony na: „Remont kapitalny nawierzchni na ul. Armii Czerwonej w m. Krosno Odrz.”0,00%.74
.Przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie krośnieńskim 2005/2008r.”.0,00%.68
.Unieważnienie przetargu na wielobranżowy nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Adaptację budynku pokoszarowego z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie”.0,00%.60
.Uchwały z XXIV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego0,01%.256
.Przetarg nieograniczony na: „Remont kapitalny chodnika na ul. Piastów str. Lewa (od skrzyżowania z ul. Kościuszki) w m. Krosno Odrz.0,00%.77
.Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu z dnia 20 lipca 2005 roku0,04%.706
.Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy budynku pokoszarowego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Wsparcia – uzupełnienie.0,00%.73
.Przetarg nieograniczony na: „Budowę chodnika str. Lewa dł. 331 m w ciągu drogi powiatowej nr 1151F Połupin – Szczawno w m. Połupin”0,01%.94
.Przetarg nieograniczony na wielobranżowy nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Adaptacja budynku pokoszarowego z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie”.0,01%.121
.Przetarg nieograniczony na: „Budowę chodnika w m. Stary Raduszec str. Prawa\0,02%.309
.Przetarg nieograniczony na: „Budowę chodnika str. Lewa dł. 331 m w ciągu drogi powiatowej nr 1151F Połupin – Szczawno w m. Połupin”0,03%.449
.Przetarg nieograniczony na wielobranżowy nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. Adaptacja budynku pokoszarowego z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie0,01%.251
.Unieważnienie przetargu na wielobranżowy nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Adaptację budynku pokoszarowego z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie”.0,02%.435
.Unieważnienie przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku pokoszarowego przeznaczonego na Powiatowe Centrum Administracji0,01%.227
.Przetarg nieograniczony na II etap przebudowy budynku pokoszarowego na siedzibę Powiatowego Ośrodka Wsparcia – uzupełnienie.0,01%.239
.Przetarg nieograniczony na: „Remont kapitalny chodnika na ul. Piastów str. Lewa (od skrzyżowania z ul. Kościuszki) w m. Krosno Odrz.0,01%.228
.Przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w powiecie krośnieńskim 2005/2008r.”.0,01%.228
.Przetarg nieograniczony na: „Remont kapitalny nawierzchni na ul. Armii Czerwonej w m. Krosno Odrz.”0,01%.224
.Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Roboty budowlane – Zmiana technologii ogrzewania, wentylacji i oświetlenia w hali sportowej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie."0,01%.111
.Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do Zamawiającego materiałów biurowych0,01%.93
.Informacje0,04%.774
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:"Adaptacja budynku pokoszarowego z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie."0,01%.102
.Przetarg nieograniczony na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu będących własnością ZDP w Krośnie Odrz. oraz Obwodu Drogowego w Gubinie”0,00%.52
.Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu krośnieńskiego0,00%.54
.Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do Zamawiającego tablic rejestracyjnych.0,00%.44
.Uchwały z XXV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego0,01%.234
.Uchwały z XXV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego0,00%.6
.Przetarg nieograniczony na: „Wynajem środków transportu i sprzętu do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych w 2006r.”0,00%.51
.Formy pomocy0,08%.1396
.Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ulic: Roosevelta, 3-go Maja i Dąbrowskiego w Gubinie wraz z remontem kapitalnym obiektu mostowego i budową dwóch kładek pieszo rowerowych przez rzekę0,01%.89
.Przetarg nieograniczony na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu będących własnością ZDP w Krośnie Odrz. oraz Obwodu Drogowego w Gubinie.0,00%.69
.Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy internatu w Gubinie.0,01%.103
.Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje adminitracyjne w imieniu starosty za rok 20040,18%.3212
.Przetarg nieogranizony na obsługę bankową budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu krośnieńskiego.0,01%.94
.Uchwały Rady Powiatu z XXVI sesji z dnia 28 grudnia 2005 roku0,02%.289
.Przetarg nieograniczony na: „Zakup dwóch samochodów dostawczych o ciężarze całkowitym do 3,5 ton”0,00%.79
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,03%.441
.Oświadczenia majątkowe za rok 20040,16%.2811
.Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu krośnieńskiego0,00%.65
.Przetarg nieograniczony na: „Zakup dwóch samochodów dostawczych o ciężarze całkowitym do 3,5 ton”0,00%.72
.Przetarg na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych0,00%.73
.Przetarg nieograniczony na: „Letnie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Gubin”0,01%.99
.Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie węzła sanitarnego w celu dostosowania do warunków umożliwiających użytkowanie przez osoby niepełnosprawne w Specjalny0,00%.68
.Przetarg nieograniczony na: „Zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu będących własnością ZDP w Krośnie Odrz. oraz Obwodu Drogowego w Gubinie”0,00%.71
.Przetarg nieograniczony na: „Zakup dwóch samochodów dostawczych o ciężarze całkowitym do 3,5 ton”0,01%.194
.Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ulic: Roosevelta, 3-go Maja i Dąbrowskiego w Gubinie oraz remontem kapitalnym obiektu mostowego i budową dwóch kładek pieszo rowerowych przez rzekę L0,02%.272
.Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie i dostawa elementów oznakowania pionowego”0,00%.61
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na zadanie pn.:\0,01%.200
.Przetarg nieograniczony na zadanie pn. \0,01%.207
.Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczawnie dla potrzeb DPS Szczawno.0,00%.51
.Przetarg nieograniczony na: „Wynajem środków transportu i sprzętu do robót utrzymaniowych na drogach powiatowych w 2006r.”0,01%.176
.Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do Zamawiającego tablic rejestracyjnych.0,01%.177
.Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy internatu w Gubinie.0,01%.214
.Przetarg nieograniczony na wielobranżowy nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. „Adaptacja budynku pokoszarowego z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie”.0,01%.249
.Przetarg nieograniczony na zakup paliwa do samochodów służbowych oraz sprzętu będących własnością ZDP w Krośnie Odrz. oraz Obwodu Drogowego w Gubinie.0,02%.329
.Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do Zamawiającego materiałów biurowych0,01%.248
.Przetarg nieograniczony na bankową obsługę budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu krośnieńskiego0,01%.181
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie STRZEGÓW gm. Gubin0,00%.68
.Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku pokoszarowego w Krośnie Odrz. przeznaczonego na Powiatowe Centrum Administracji0,01%.114
.Przetarg nieograniczony na wykonanie studni - ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.0,00%.81
.Dział0,00%.23
.Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczawnie dla potrzeb DPS Szczawno.0,01%.194
.Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie węzła sanitarnego w celu dostosowania do warunków umożliwiających użytkowanie przez osoby niepełnosprawne w Specjalny0,01%.193
.Przetarg nieograniczony na obsługę bankową budżetu powiatu i jednostek organizacyjnych powiatu krośnieńskiego0,01%.205
.Przetarg nieograniczony na przebudowę skrzyżowania ulic: Roosevelta, 3-go Maja i Dąbrowskiego w Gubinie wraz z remontem kapitalnym obiektu mostowego i budową dwóch kładek pieszo rowerowych przez rzekę0,01%.180
.Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrz. za rok 20050,16%.2855
.Przetarg nieograniczony na: Remonty kapitalne dróg powiatowych0,01%.165
.Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie i dostawa elementów oznakowania pionowego II”0,00%.66
.Przetarg nieograniczony na: „Zakup dwóch samochodów dostawczych o ciężarze całkowitym do 3,5 ton-III”0,00%.74
.Uchwały z XXVII sesji Rady Powiatu Krosnieńskiego z dnia 28 lutego 2006 roku0,02%.274
.Protokół Nr XXVI/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku0,02%.429
.Przetarg nieograniczony na: "Wykonanie oznakowania poziomego na drogach i ulicach powiatowych w 2006r.”0,00%.65
.Przetarg nieograniczony polegający na wykonaniu studni - ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie0,00%.36
.Przetarg na dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych0,01%.186
.Przetarg nieograniczony na: „Zakup dwóch samochodów dostawczych o ciężarze całkowitym do 3,5 ton”0,01%.166
.Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku powojskowego w Szczawnie na kuchnię dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Szczawno0,01%.90
.Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie i dostawa elementów oznakowania pionowego”0,01%.171
.Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie i dostawa elementów oznakowania pionowego”0,01%.155
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie STRZEGÓW gm. Gubin0,02%.389
.Przetarg nieograniczonyc na: "Remont mostu drogowego długości 11,4 m w ciągu drogi powiatowej nr 1137F Chociejów – Stargard Gubiński w km 4+115”0,01%.106
.Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Trzebule gm. Dąbie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 117/2 o pow.0,1550ha.0,01%.91
.Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadańogłoszony przez Zarządu Powiatu Krośnieńskiego0,00%.71
.Przetarg nieograniczony polegający na wykonaniu studni - ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie0,00%.37
.Przetarg nieograniczony polegający na wykonaniu studni - ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.0,01%.254
.Przetarg nieograniczony na roboty drogowe - przebudowa ulicy Pułaskiego w Krosnie Odrzańskim0,01%.115
.Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych- przebudowę budynku powojskowego w Szczawnie na kuchnię dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie zgodn0,01%.96
.Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk Powiatu Krośnieńskiego0,00%.68
.Przetarg nieograniczony polegający na wykonaniu studni - ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie0,01%.225
.Unieważnienie I przetargu na „Wykonanie studni- ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie”.0,02%.279
.Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku powojskowego w Szczawnie na kuchnię dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Szczawno0,02%.310
.Przetarg nieograniczony na: \0,01%.221
.Przetarg nieograniczony na: „Letnie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Gubin”0,01%.183
.Ogłoszenie o przetargu na przebudowę budynku pokoszarowego w Krośnie Odrz. przeznaczonego na Powiatowe Centrum Administracji0,03%.592
.Przetarg nieograniczony na: „Zakup dwóch samochodów dostawczych o ciężarze całkowitym do 3,5 ton-III”0,01%.170
.Przetarg nieograniczony na: „Wykonanie i dostawa elementów oznakowania pionowego II”0,02%.287
.Przetarg nieograniczony na wykonanie studni - ujęcia wody podziemnej z utworów trzeciorzędowych dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.0,01%.159
.Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku powojskowego w Szczawnie na kuchnię dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Szczawno zgodnie z przedmiarem, dokume0,01%.90
.Protokół Nr XXVII z dnia 28 lutego 2006 roku Rady Powiatu Krośnieńskiego0,04%.689
.Uchwały z XXVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 kwietnia 2006 roku0,02%.401
.Protokół Nr XXVII z dnia 28 lutego 2006 roku Rady Powiatu Krośnieńskiego0,02%.305
.Przebudowa budynku pokoszarowego w Szczawnie na kuchnię dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Szczawno0,00%.76
.Uchwały z XXIX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 maja 2006 roku0,01%.234
.Protokół Nr XXVIII z dnia 26 kwietnia 2006 roku Rady Powiatu Krośnieńskiego0,02%.313
.Przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczawnie dla potrzeb DPS Szczawno.0,00%.63
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej , położonej w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul.Piastów ,stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego0,01%.191
.Przetarg na remont mostu na rz. Bóbr, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1145F w miejscowości Stary Raduszec w km 1+0000,00%.65
.Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na przebudowie trzeciego piętra internatu w Gubinie związanych ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziecka0,00%.8
.Wykonaniu przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczawnie dla potrzeb DPS Szczawno0,00%.79
.Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na przebudowie części trzeciego piętra internatu w Gubinie związanych ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziecka0,00%.40
.Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku pokoszarowego w Szczawnie na kuchnię dla potrzeb DPS0,00%.71
.Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim0,00%.54
.Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim0,00%.38
.Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na przebudowie części trzeciego piętra internatu w Gubinie związanych ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziecka0,01%.151
.Przetarg nieograniczony na remont kapitalny ulicy Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim na odcinaku 0,2 km0,01%.168
.Przebudowa budynku pokoszarowego w Szczawnie na kuchnię dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Szczawno0,01%.230
.Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku powojskowego w Szczawnie na kuchnię dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Szczawno zgodnie z przedmiarem, dokume0,01%.144
.Przetarg nieograniczonyc na: \0,02%.334
.Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych- przebudowę budynku powojskowego w Szczawnie na kuchnię dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie zgodn0,02%.283
.Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Trzebule gm. Dąbie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką 117/2 o pow.0,1550ha.0,01%.251
.Przetarg nieograniczony na roboty drogowe - przebudowa ulicy Pułaskiego w Krosnie Odrzańskim0,01%.224
.Konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadańogłoszony przez Zarządu Powiatu Krośnieńskiego0,01%.169
.Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk Powiatu Krośnieńskiego0,01%.151
.Uchwały z XXX sesji Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2006 roku0,02%.315
.Przetarg nieograniczony na: Remonty kapitalne dróg powiatowych0,01%.160
.Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu z dnia 31 maja 2006 roku0,01%.250
.Przetarg nieograniczony na przebudowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim0,01%.92
.Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku pokoszarowego w Szczawnie na kuchnię dla potrzeb DPS0,01%.211
.Przetarg na remont mostu na rz. Bóbr, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1145F w miejscowości Stary Raduszec w km 1+0000,01%.255
.Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim0,01%.179
.Przetarg nieograniczony na remont chodnika w miejscowości Wężyska w ciągu drogi powiatowej nr 1145F0,01%.111
.Wykonaniu przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczawnie dla potrzeb DPS SzczawnoWykonaniu przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczawnie dla potrzeb DPS Szczawno0,02%.265
.Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 2 sztuk samochodów dostawczych o ciężarze całkowitym do 3,5 ton0,01%.132
.Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu0,01%.116
.Przetarg nieograniczony na remont kapitalny ulicy Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim0,00%.76
.ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku pokoszarowego w Szczawnie na kuchnię dla potrzeb DPS0,00%.81
.Przetarg nieograniczonyc na przebudowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim0,01%.101
.ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU-Wykonaniu przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczawnie dla potrzeb DPS SzczawnoWykonaniu przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczawnie dla potrzeb DPS Sz0,01%.105
.Remont mostu na rz. Bóbr, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1145F o przebiegu Krosno Odrz. – Przychów w km 1+000, w miejscowości Stary Raduszec II0,01%.119
.Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20050,26%.4611
.Oświadczenie majątkowe starosty za rok 20050,26%.4504
.Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty za rok 20050,28%.4888
.Informacja o wykonaniou budzetu za II kwartał 2006 roku0,18%.3221
.Informacja o wyborze oferty w postepowaniu przetargowym na remont chodnika w miejscowości Wężyska w ciągu drogi powiatowej nr 1145F0,00%.56
.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przebudowie części pomieszczeń pierwszego piętra Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Gubinie na Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej0,10%.1827
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. B. Chrobrego 16, stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego0,01%.96
.Informacja o wyborze oferty na zakup dwóch samochodów dostawczych0,00%.53
.OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/08/07-12018500,01%.166
.Adaptacja pomieszczeń, garażu na pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia magazynowego na garaż wraz z instalacją C.O., Wodno-Kanalizacyjną i Gazową0,01%.118
.Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI DLA MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE ORAZ OBRĘBÓW NR : 1, 2 i 3 MIASTA GUBIN0,01%.128
.Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybko-rozpadowej niemodyfikowanej K1-65 oraz Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno o uziarnieniu od 0 mm do 8 mm0,00%.62
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/08/11-6114250,00%.70
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/08/16-8866410,01%.93
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej , położonej w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul.Piastów ,stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego0,01%.236
.Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na przebudowie części trzeciego piętra internatu w Gubinie związanych ze zmianą sposobu użytkowania na Dom Dziecka0,01%.244
.Przetarg nieograniczony na przebudowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim0,01%.161
.Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 2 sztuk samochodów dostawczych o ciężarze całkowitym do 3,5 ton0,01%.225
.Informacja o zawarciu umowy na remont kapitalny ulicy Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim na odcinaku 0,2 km0,02%.433
.Adaptacja pomieszczeń, garażu na pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia magazynowego na garaż wraz z instalacją C.O., wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową0,00%.87
.Modernizacja ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów nr 1, 2 i 3 Miasta Gubin0,01%.163
.Informacja o wyborze oferty w postepowaniu przetargowym na remont chodnika w miejscowości Wężyska w ciągu drogi powiatowej nr 1145F0,01%.134
.Remont mostu na rz. Bóbr, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1145F o przebiegu Krosno Odrz. – Przychów w km 1+000, w miejscowości Stary Raduszec II0,01%.151
.ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU - Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku pokoszarowego w Szczawnie na kuchnię dla potrzeb DPS0,01%.141
.Adaptacja pomieszczeń, garażu na pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia magazynowego na garaż wraz z instalacją C.O., wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową0,01%.169
.Adaptacja pomieszczeń, garażu na pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia magazynowego na garaż wraz z instalacją C.O., Wodno-Kanalizacyjną i Gazową0,01%.138
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/08/16-8866410,02%.312
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/08/11-6114250,01%.210
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/08/11-6114250,01%.189
.ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU-Wykonaniu przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczawnie dla potrzeb DPS SzczawnoWykonaniu przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Szczawnie dla potrzeb DPS Sz0,03%.456
.Przetarg nieograniczony na zmianę sposobu użytkowania budynku pokoszarowego na Powiatowy Ośrodek Wsparcia Integracja0,00%.36
.Przetarg nieograniczony na wykonanie usługi: MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW W ZAKRESIE ZAŁOŻENIA EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI DLA MIASTA KROSNO ODRZAŃSKIE ORAZ OBRĘBÓW NR : 1, 2 i 3 MIASTA GUBIN0,01%.263
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej połozonej w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. B. Chrobrego 16, stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego0,01%.186
.Przetarg nieograniczonyc na przebudowę oświetlenia drogowego w ciągu ulicy Pułaskiego w Krośnie Odrzańskim0,01%.178
.Przetarg nieograniczony na remont kapitalny ulicy Gubińskiej w Krośnie Odrzańskim0,01%.200
.Przetarg nieograniczony na remont chodnika w miejscowości Wężyska w ciągu drogi powiatowej nr 1145F0,01%.212
.Adaptacja pomieszczeń, garażu na pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia magazynowego na garaż wraz z instalacją C.O., wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową0,01%.118
.Dostawa emulsji asfaltowej kationowej szybko-rozpadowej niemodyfikowanej K1-65 oraz Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na zimno o uziarnieniu od 0 mm do 8 mm0,01%.151
.Wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu0,01%.136
.Wykonanie windy dla niepełnosprawnych wraz z robotami koniecznymi do powiązania windy z układem funkcjonalnym budynku0,01%.112
.Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1162F w miejscowości Radomicko na odcinku o długości 0,385 km (od km 0+000 do 0+385).0,01%.123
.Informacja o wyborze oferty na zakup dwóch samochodów dostawczych0,01%.133
.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przebudowie części pomieszczeń pierwszego piętra Internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Gubinie na Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej0,01%.141
.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na budynku pokoszarowym przeznaczonym na kuchnię dla DPS Szczawno, polegających na wymianie pokrycia dachowego oraz wykonaniu docieplenia budynk0,01%.111
.Ogłoszenia - praca0,45%.7985
.Przetarg nieograniczony na "Bieżące roboty utrzymaniowe na drogach powiatowych"0,01%.94
.Protokół z XXX sesji Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2006 roku0,00%.33
.Uchwały z XXXI sesji Rady Powiatu z dnia 27 września 2006 roku0,01%.205
.Protokół z XXX sesji Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2006 roku0,01%.218
.Doposażenie bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie w sprzęt komputerowy0,01%.128
.Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę skrapiarki do bitumu0,01%.175
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Bolesława Chrobrego 16, stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskieg0,09%.1623
.POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DO ROKU 20150,00%.10
.POWIATOWA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2007-20150,04%.762
.Konsyltacje społeczne dotyczące Powiatowej Stratrgi Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-20150,01%.174
.Wyposażenie kompleksowe DPS w Szczawnie0,00%.19
.Wykonania windy dla niepełnosprawnych0,01%.96
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej nr 1162F Lubogoszcz – Siedlisko0,00%.75
.Dostawa urządzeń układu technologicznego stacji uzdatniania wody dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie0,01%.163
.Zakup i dostawa skrapiarki do bitumu0,01%.107
.Zakup i dostawa ciągnika używanego0,01%.98
.Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie gm. Dąbie 66-600 Krosno Odrz.0,01%.127
.Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż rolet materiałowych tekstylnych) w kasetach w oknach Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie gm. Dąbie 66-600 Krosno Odrz.0,01%.120
.WYKAZ NR 5/2006NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,02%.344
.PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1162F LUBOGOSZCZ – SIEDLISKO W MIEJSCOWOŚCI RADOMICKO0,01%.131
.PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1162F LUBOGOSZCZ – SIEDLISKO W MIEJSCOWOŚCI RADOMICKO0,00%.42
.Uchwały z XXXII sesji Rady Powiatu z dnia 25 pażdziernika 2006 roku0,02%.370
.Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 września 2006 roku0,02%.352
.Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentów kuchennych (garnków, wyrobów stołowych i innych) dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie gm. Dąbie 66-6000,01%.110
.Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń do rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie gm. Dąbie 66-600 Krosno Odrzańskie.0,01%.103
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dęby gm. Bobrowice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 10,01%.151
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Szczawno gm. Dąbie oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 40,01%.172
.Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup i dostawa skrapiarki do bitumu, fabrycznie nowej, wyprodukowanej w latach 2005-20060,00%.74
.Doposażenie bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie0,01%.107
.Dostawa tablic rejestracyjnych0,01%.89
.Zakup i dostawa ciągnika używanego0,01%.148
.Informacja o wborze oferty "winda"0,00%.62
.Doposażenie bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie w sprzęt komputerowy0,01%.124
.Dostawa tablic rejestracyjnych0,01%.231
.Doposażenie bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie0,01%.233
.OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/08/07-12018500,01%.161
.Informacja o wyborze oferty na modernizację ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów nr 1, 2 i 3 Miasta Gubin0,02%.299
.PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1162F LUBOGOSZCZ – SIEDLISKO W MIEJSCOWOŚCI RADOMICKO0,01%.170
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedażnieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo- folwarcznym obejmującym działkę nr 21/2o powierzchni 1.4098 ha oraz działkę nr 130 o powierzchni 6.4971 ha stano0,02%.350
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Bolesława Chrobrego 16, stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskieg0,01%.149
.Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż wyposażenia meblowego dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie gm. Dąbie 66-600 Krosno Odrz.0,01%.186
.Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1162F w miejscowości Radomicko na odcinku o długości 0,385 km (od km 0+000 do 0+385).0,01%.120
.Wykonania windy dla niepełnosprawnych0,01%.132
.Informacja o wyborze oferty na wykonanie robót budowlanych na budynku pokoszarowym przeznaczonym na kuchnię dla DPS Szczawno, polegających na wymianie pokrycia dachowego oraz wykonaniu docieplenia bud0,01%.162
.PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1162F LUBOGOSZCZ – SIEDLISKO W MIEJSCOWOŚCI RADOMICKO0,01%.164
.Ogłoszenie o zawarciu umowy na zakup i dostawa skrapiarki do bitumu, fabrycznie nowej, wyprodukowanej w latach 2005-20060,01%.155
.Adaptacja pomieszczeń, garażu na pomieszczenia socjalne dla pracowników oraz pomieszczenia magazynowego na garaż wraz z instalacją C.O., wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową0,01%.119
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej nr 1162F Lubogoszcz – Siedlisko0,01%.124
.Przetarg nieograniczony na \0,01%.179
.Przetarg nieograniczony na dostawę asortymentów kuchennych (garnków, wyrobów stołowych i innych) dla Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie gm. Dąbie 66-6000,01%.159
.Informacja o wyborze oferty na dostawę urządzeń układu technologicznego stacji uzdatniania wody dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie0,01%.158
.Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż urządzeń do rehabilitacji w Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie gm. Dąbie 66-600 Krosno Odrzańskie.0,01%.230
.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przebudowa drogi powiatowej nr 1162F Lubogoszcz – Siedlisko0,01%.121
.Zakup i dostawa skrapiarki do bitumu0,01%.138
.Informacja o unieważnieniu przetargu na wykonanie windy dla niepełnosprawnych wraz z robotami koniecznymi do powiązania windy z układem funkcjonalnym budynku0,01%.134
.Informacja o wyborze oferty na dostawę i montaż rolet materiałowych tekstylnych) w kasetach w oknach Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie gm. Dąbie 66-600 Krosno Odrz.0,01%.157
.Zakup i dostawa ciągnika używanego0,01%.162
.Informacja o wyborze oferty na zakup i dostawę skrapiarki do bitumu0,01%.148
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/11/16-11464030,01%.99
.Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do Zamawiającego materiałów biurowych0,01%.149
.Informacja o wyborze oferty na „Doposażenie bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Gubinie w sprzęt komputerowy”0,01%.106
.Ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawa mebli dla Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie”.0,02%.321
.Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim0,01%.169
.Informacja o wyborze oferty na dostawę tablic rejestracyjnych0,01%.101
.Zakup i dostawa ciągnika używanego0,01%.120
.Przetarg Nieograniczony na dostawę mebli do Powiatowego DomuDziecka0,01%.120
.Przetarg Nieograniczony na dostawę mebli do Powiatowego DomuDziecka0,01%.165
.Ogłoszenie o przetargu na wykonanie usługi polegającej na montażu stacji uzdatniania wody dla potrzeb DPS Szczawno0,01%.147
.Zakup i dostawa ciągnika używanego0,01%.95
.Uchwały z II sesji III kadencji Rady Powiatu z dnia 1 grudnia 2006 roku0,02%.302
.Protokół Nr I/2006 III kadencji rady z dnia 24 litopada 2005 roku0,01%.241
.Uchwały z I sesji rady powiatu z dnia 24 listopada 2005 roku0,02%.288
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/12/15-11284230,01%.211
.Uchwały z III sesji Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2006 r.0,02%.304
.Protokól Nr II/2006 III kadencji Rady z dnia 1 grudnia 2006 roku0,02%.352
.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych0,01%.202
.Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do DPS w Szczawnie0,01%.203
.Konkurs ofert na jednostki do usuwania pojazdów z dróg0,01%.90
.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych0,01%.121
.Udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla zamawiającego”0,01%.131
.Protokół z III sesji Rady Powiatu z dnia 20 grudnia 2006 roku0,02%.380
.Uchwały z IV sesji Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2006 roku0,02%.311
.Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie III kadnecji rady0,28%.4887
.Oświadczenie majątkowe starosty na rozpoczęcie III kadencji Rady0,26%.4495
.Dostawa sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim0,01%.230
.Informacja o wyborze oferty na „Doposażenie bazy dydaktycznej Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Gubinie w sprzęt komputerowy”0,01%.186
.Unieważnienie przetargu na Dostawę mebli dla Powiatowego DomuDziecka w Gubinie0,01%.246
.WYKAZ NR 5/2006NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,01%.210
.Przedmiotem zamówienia jest zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego na Powiatowy Ośrodek Wsparcia Integracja0,01%.178
.Informacja o wborze oferty \0,01%.222
.OGŁOSZENIE NR 7/Sk.P/20060,01%.160
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/11/16-11464030,02%.304
.Informacja o wyborze oferty na dostawę tablic rejestracyjnych0,01%.240
.Zakup i dostawa ciągnika używanego0,01%.208
.Zakup i dostawa ciągnika używanego0,01%.165
.Konkurs ofert na jednostki do usuwania pojazdów z dróg0,01%.202
.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych0,01%.181
.Udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę materiałów biurowych dla zamawiającego”0,01%.162
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dęby gm. Bobrowice oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 10,01%.164
.Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę do Zamawiającego materiałów biurowych0,01%.172
.Unieważnienie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli do Powiatowego DomuDziecka0,01%.263
.Zakup i dostawa ciągnika używanego0,01%.223
.Przetarg nieograniczony na świadczenie usług polegających na wynajmie sprzętu budowlanego (lub/i) środków transportowych wraz z obsługą (operatorem, kierowcą) w ramach bieżącego utrzymania dróg powiat0,01%.218
.TEST0,00%.52
.TEST0,00%.61
.TEST0,00%.75
.TEST0,00%.41
.TEST0,00%.41
.TEST0,00%.45
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY na świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu ulic powiatowych na terenie miejscowości Gubin0,01%.259
.Wykonanie usług geodezyjnych na terenie powiatu krośnieńskiego ZP-345/001/070,01%.169
.Ośrodek Interwencji Kryzysowej0,05%.909
.Oświadczenia osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty w ciągu roku0,25%.4438
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na wynajem sprzetu i środków transportowych0,04%.622
.Informacja o wyborze oferty na wykonanie awaryjnego zasilania z agregatu prądotwórczego budynków DPS w Szczawnie0,01%.125
.Informacja o wyborze oferty0,01%.103
.II pzetarg nieograniczony na sprzedaż zespołu pałacowego w Brzeźnicy0,04%.736
.Protokół z IV sesji Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2006 roku0,02%.307
.Uchwały podjęte na V sesji z dnia 28 lutego 2007 roku0,02%.388
.Ogłoszenie o zawarciu umowy na świadczenie usług polegających na wynajmie sprzętu budowlanego (lub/i) środków transportowych wraz z obsługą (operatorem, kierowcą) w ramach bieżącego utrzymania dróg po0,01%.256
.Informacja o wyborze oferty0,02%.350
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo- folwarcznym obejmującym działkę nr 21/2o powierzchni 1.4098 ha oraz działkę nr 130 o powierzchni 6.4971 ha stan0,02%.284
.OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2006/12/15-11284230,02%.303
.Informacja o zawarciu umowy na sukcesywną dostawę paliw płynnych0,01%.231
.Informacja o wyborze oferty na wykonanie awaryjnego zasilania z agregatu prądotwórczego budynków DPS w Szczawnie0,02%.339
.Wykonanie usług geodezyjnych na terenie powiatu krośnieńskiego ZP-345/001/070,01%.221
.Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów żywnościowych do DPS w Szczawnie0,01%.191
.Komisja Planu i Budżetu0,16%.2887
.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki0,15%.2664
.Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych0,16%.2782
.Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu0,15%.2617
.Przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącego przepustu, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1145F w obrębie miejscowości Strumienno0,02%.414
.Przetarg nieograniczony na remont mostu na rz. Bóbr, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1145F miejscowości Stary Raduszec0,02%.390
.Uchwały podjęte na VI sesji Rady Powiatu w dniu 28 marca 2007 roku0,02%.325
.Przetarg nieograniczony na przebudowę istniejącego przepustu, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 1145F w obrębie miejscowości Strumienno II0,02%.434
.Oferty pracy1,01%.17853
.Listy kandydatów spełniających wymagania formalne0,34%.5918
.Informacja o wynikach naboru0,00%.6
.OGŁOSZENIE konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działallności pożytku publicznego i o wolontariacie0,02%.382
.Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji Powiatu0,25%.4368
.Informacja o wynikach naboru0,64%.11199
.Kontakt0,02%.287
.Przetargi aktualne0,00%.6
.Ogłoszenie o zawarciu umowy na wykonanie oznakowania pozimego dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego0,01%.231
.Statut0,01%.153
.Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20060,24%.4232
.Oświadczenie majątkowe0,04%.787
.Budżet 20060,00%.6
.Wykaz rejestrów i ewidencji0,33%.5874
.Wykaz jednostek organizacyjnych Powiatu0,78%.13729
.Protokół z VI sesji Rady Powiatu z dnia 28 marca 2007 r.0,02%.302
.Uchwały Rady Powiatu z VII sesji z dnia 23 kwietnia 2007 r.0,02%.296
.Protokół z V sesji Rady Powiatu z dnia 28 lutego 2007 r.0,01%.214
.Przetarg nieograniczony na remonty kapitalne dróg powiatowych: nr 1149F na odcinku Dychów - Bobrowice oraz 2619F ulica Piastowska w Gubinie0,02%.292
.Przetarg nieograniczony na wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego0,01%.255
.Przetarg nieograniczony na remont mostu na rz. Bóbr, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1145F w miejscowości Stary Raduszec II0,02%.321
.Przetarg - modernizacja ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla miasta Gubin0,02%.331
.Przetarg - usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej z boiskami0,03%.484
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie oznakowania poziomego dróg i ulic powiatowych na terenie Powiatu Krośnieńskiego0,02%.383
.Wykaz nr 5/2007 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży0,23%.4063
.WYKAZ NR 3/Sk.P/2007 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży0,22%.3960
.Oświadczenie majątkowe starosty za rok 20060,22%.3918
.Wykaz NR 4/2007 niruchomości przeznaczonej do sprzedaży0,25%.4399
.WYKAZ NR 2/Sk.P/2007 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży0,24%.4171
.Przetarg nieograniczony na remont mostu na rz. Bóbr, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1145F w miejscowości Stary Raduszec III0,02%.384
.Sprawozdanie z wykonania budzetu Powiatu Krosnienskiego za rok 20060,23%.3978
.Protokół z VII sesji Rady Powiatu z dnia 23 kwietnia 2007 roku0,01%.201
.Uchwały podjęte na VIII sesji w dniu 30 maja 20070,01%.224
.Przetarg nieograniczony nr 9 na przebudowę drogi powiatowej nr 1153F na odcinku Gubin - Żytowań od km 5+165 do km 8+9050,02%.435
.Oświadczenia majątowe za rok 2006 osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty0,26%.4582
.Wykaz NR 4/Sk.P/2007 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży0,23%.4098
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieogranicznym na remonty kapitalne dróg powiatowych: nr 1149F na odc. Dychów - Bobrowice oraz 2619F - ulica Piastowska w Gubinie0,02%.339
.Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Dabiu gm. Dąbie0,02%.382
.Przetarg - usługa polegająca na instalacji infrastruktury teleinformatycznej oraz dostawa i wdrożenie zintegrowanego z infrastrukturą teleinformatyczną Systemu Rejestracji Czasu Pracy na potrzeby re0,03%.467
.Protokół z VIII sesji Rady Powiatu z 30 maja 2007 r.0,01%.260
.Uchwała podjęta na IX sesji w dniu 18 czerwca 2007 r.0,02%.267
.Ogłoszenie o zawarciu umowy na remonty kapitalne dróg powiatowych: nr 1149F na odcinku Dychów - Bobrowice oraz 2619F - ulica Piastowska w Gubinie0,02%.277
.Przetarg nieograniczony nr 11 na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych nr 1151F w miejscowości Połupin oraz 1145F w miejscowości Stary Raduszec d0,02%.326
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont mostu na rz. Bóbr, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1145F w miejscowości Stary Raduszec III0,02%.396
.Przetarg nieograniczany nr 12 na zadanie0,02%.427
.Ogłoszenie o zawarciu umowy na remont mostu na rz. Bóbr, położonego w ciągu drogi powiatowej nr 1145F w miejscowości Stary Raduszec0,02%.372
.Przetarg nieograniczony na przebudowę budynku Internatu w Gubinie na siedzibę Domu Dziecka, Internatu, Kuchni wraz ze Stołówką, Filią Starostwa.0,03%.441
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1153F na odcinku Gubin - Żytowań od km 5+165 do km 8+9050,03%.535
.Przetarg nieograniczony na Realizację Projektu „Regionalna Platforma Cyfrowa Powiat Krośnieński” - Etap II0,03%.544
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Dychów gm. Bobrowice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 30,03%.599
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Radomicko gm. Maszewo oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką0,03%.475
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1153F NA ODCINKU GUBIN – ŻYTOWAŃ OD KM 5+165 DO KM 8+9050,02%.392
.Zarzad Powiatu Krośnieńskiego podaje do publicznej wiadomości Informację o wykonaniu budzetu powiatu krośnieńskiego za II kwartał 2007 roku0,21%.3779
.Przetarg nieograniczony nr 13 na przebudowę drogi powiatowej nr 1139F w miejscowości Bieżyce od km 0+000,00 do km 0+350,000,02%.370
.OGŁOSZENIE NR 2/2007 Z DNIA 29 CZERWCA 2007 ROKU0,02%.416
.Przetarg nieograniczony nr 14 na Poprawę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na ulicy Kresowej w Gubinie0,02%.359
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę chodnika w ciągu dróg powiatowych: nr 1151F w m. Połupin oraz 1145F w m. Stary Raduszec0,03%.441
. WYKAZ NR 5/Sk.P/2007 NIERUCHOMOŚCI STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,26%.4528
.Ogłoszenia0,15%.2701
.Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na instalacji kotłowni gazowej w budynku pokoszarowym adaptowanym na PCA w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów, dz. Nr 12/6280,02%.323
.Ogłoszenie o zawarciu umowy na budowę chodników w ciągu dróg powiatowych: nr 1151F w m. Połupin oraz 1145F w m. Stary Raduszec0,03%.442
.OGŁOSZENIE NR 3/20 Z DNIA 16 SIERPNIA 20070,04%.668
.Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 20070,02%.341
.Przetarg nirograniczony na wykonanie remontu ogrodzenia przy ul. Parkowej 2 Domu Pomocy Społecznej w Szczwanie0,02%.326
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi powiatowej nr 1139F w m. Bieżyce0,01%.142
.Uchwała Nr XI/ 78 /2007 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie pozbawiania drogi powiatowej nr 1146F na odcinku Bobrowice – Kosierz, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 287 w miejscowości Bobr0,01%.190
.Uchwała Nr XI/ 79 /2007 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zaliczenia drogi wojewódzkiej nr 287 na odcinku Dychów - Bobrowice, od skrzyżowania z drogą krajową nr 32 w miejscowości Dychów do skrzyż0,01%.187
.Uchwała Nr XI/ 72 /2007 z dnia 12 września 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr XXI/168/2005 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Programu Naprawczego Domu Pomocy S0,02%.336
.Uchwała Nr XI/ 73 /2007 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Naprawczego Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie.0,01%.182
.Uchwała Nr XI/ 76 /2007 z dnia 12 września 2007 rokuw sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu Zespołowi Szkół Licealnych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Gubinie w udziale 788/10,01%.199
.Uchwała Nr XI/ 75 /2007z dnia 12 września 2007 roku w sprawie powierzenia Gminie Krosno Odrzańskie prowadzenia na podstawie porozumienia zadania publicznego w zakresie budowy chodnika w ciągu drogi0,01%.183
.Uchwała Nr XI/ 74 /2007 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie przekazania wyposażenia dla Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie.0,01%.162
.Protokół X / 2007 z dnia 27 czerwca 2007 roku0,01%.191
.Uchwała Nr XI/ 69 /2007 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego.0,01%.182
.Uchwała Nr XI/ 70 /2007 z dnia 12 września 2007 roku w sprawie wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego w nieruchomości stanowiące własność Powiat0,01%.138
.Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku pokoszarowego w Gubinie przeznaczonego na Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi &#0,02%.424
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę drogi powiatowej nr 1139F w miejscowości Bieżyce0,01%.176
.Przetarg nieograniczony nr 15 na remont bieżący chodnika na ulicy Kresowej w Gubinie0,01%.250
.BIP Dom Pomocy Społecznej w Szczawnie0,17%.3015
.Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim0,45%.7958
.Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Krosnie Odrzańskim0,18%.3254
.Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont bieżący chodnika na ulicy Kresowej w Gubinie0,02%.276
.Protokół z XI sesji z dnia 12 września 2007 roku0,02%.440
.Uchwała Nr XII/81/2007z dnia 29 października 2007 r.w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 20070,01%.211
.Uchwała Nr XII/82/2007z dnia 29 października 2007 roku w sprawie powiadomienia Sekretarza Powiatu o obowiązku przedłożenia Radzie Powiatu Krośnieńskiego oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w org0,01%.248
.Uchwała Nr XII/ 80/2007 z dnia 29 października 2007zmieniająca uchwałę Nr XXXII/270/2006 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 października 2006 roku w sprawie przyjęcia do realizacji „Powiatow0,01%.223
.Uchwała Nr XII/ 83 /2007 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie przekazania Gminie Gubin o statusie miejskim zadania polegającego na udzieleniu pomocy materialnej uczniom Specjalnego Ośrodka Szkol0,01%.234
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia uzupełniajacego na przebudowę drogi powiatowej nr 1139F w m. Bieżyce0,01%.237
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na remont bieżący chodnika na ulicy Kresowej w Gubinie0,01%.197
.ZMIANA SIEDZIBY STAROSTWA POWIATOWEGO0,28%.4979
.Przetarg nieograniczy powyżej 14 000 euro pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych”.0,02%.278
.Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro "Dostawa dwóch nowych samochodów osobowych wraz z kompletem opon zimowych".0,02%.357
.Uchwała Nr XIII/89 /2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu Marka Cebuli0,01%.137
.Uchwała Nr XIII/90 /2007 z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr II/11/2006 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji0,01%.175
.Uchwała Nr XIII/93 /2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego0,01%.130
.Uchwała Nr XIII/ 91 /2007 z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr II/14/2006 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji0,01%.129
.Uchwała Nr XIII/ 92/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2006 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do p0,01%.130
.Uchwała Nr XIII/94 /2007 z dnia 28 listopada 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr V/34/2007 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa0,01%.146
.Uchwała Nr XIII/85/2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Ośrodka Wsparcia „INTEGRACJA” w Krośnie Odrzańskim0,01%.151
.Protokół z XII sesji z dnia 29 października 2007 roku0,01%.194
.Uchwała Nr XIII/86 /2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Fundu0,01%.142
.Uchwała Nr XIII/ 84 /2007 z dnia 28 listopada 2007 rokuw sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Krośnieńskiego z horyzontem czasowym do 2015 roku0,01%.167
.Uchwała Nr XIII/87 /2007 z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim do0,01%.138
.Uchwała Nr XIV/105/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 20080,01%.152
.Oświadczenia majątkowe radnych składane w ciągu roku 20070,22%.3789
.Przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 euro na materiały biurowe0,02%.307
.Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na dostawę nowych i nieużywanych dwóch samochodów osobowych0,02%.344
.Protokół z XIII sesji Rady Powiatu z dnia 28 listopada 2007 roku0,01%.258
.Uchwała Nr XIV/102/2007 z dnia 21 grudnia 2007r zmieniająca uchwałę Nr IV/26/2006 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie delegowania przedstawicieli Rady Powiatu do prac w K0,01%.154
.Uchwała Nr XIV/96/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 20080,01%.205
.Uchwała Nr XIV/111/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie diet przysługujących radnemu powiatu0,01%.165
.Uchwała Nr XIV/103/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 20080,01%.169
.Uchwała Nr XIV/106/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie wyposażenia Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim w nieruchomość powiatową, położoną w Krośnie Odrzańskim przy ul. Fryderyka Chopi0,01%.148
.Uchwała Nr XIV/107/2007 z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie wyrażenia zgody na wygaszenie trwałego zarządu Zarządowi Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów0,01%.150
.Uchwała Nr XIV/101/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr II/14/2006 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Roz0,01%.173
.Uchwała Nr XIV/104/2007 z dnia 21 grudnia 2007 rokuw sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Powiatu Krośnieńskiego na rok 2008.0,02%.277
.Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro "Dostawa tablic rejestracyjnych”.0,02%.274
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 z równoczesną sprzedażą części udziałów we wspólnych częściach budynku oraz gruntu z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalny0,02%.373
.Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro napracowanie audytu energetycznego0,02%.344
.WYKAZ NR 3/Sk.P/2008 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,01%.191
.WYKAZ NR 4/Sk.P/2008 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,01%.194
.WYKAZ NR 2/Sk.P/2008 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,01%.235
.WYKAZ NR 1/Sk.P/2008 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,01%.219
.WYKAZ NR 5/Sk.P/2008 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,01%.235
.Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14 000 euro na opracowanie audytu energetycznego0,03%.447
.Uchwała Nr XIV/ 108 /2007 z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu R0,01%.223
.Uchwała Nr XIV/100/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku zmieniająca uchwałę Nr II/11/2006 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 1 grudnia 2006 roku w sprawie określenia imiennego składu osobowego Komisji Pla0,01%.166
.Uchwała Nr XIV/95/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego0,01%.120
.Uchwała Nr XIV/99/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego0,01%.135
.Uchwała Nr XIV/97/2007 z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Krośnieńskiego na lata 2007- 20130,01%.150
.Uchwała Nr XIV/98/2007 z dnia 21 grudnia 2007 rokuw sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.0,01%.146
.Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów0,34%.6022
.Przetarg nieograniczony na usługi geodezyjne0,02%.387
.Wykonanie dokumentacji technicznych na zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 1153F na odcinku Żytowań - Kosarzyn oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku od drogi krajowej nr 29 do m. By0,01%.185
.WYKAZ NR 3/2008 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚĆIĄ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDŻY0,22%.3801
.WYKAZ NR 4/2008 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ POWIATU KROŚŃIEŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,22%.3874
.Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 euro na adaptacje istniejących sanitariatów w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gubinie do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo0,02%.322
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 222/10,02%.400
.Protokół Nr IX z 18 czerwca 2007 roku0,01%.209
.WYKAZ NR 5/2008 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚĆIĄ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDŻY0,26%.4489
.Przetarg nieograniczony nr 2 na remonty kapitalne dróg powiatowych: nr 1149F; nr 1158F; nr 1160F; nr 1147F oraz 1145F0,02%.290
.Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch kolorowych cyfrowych urządzeń do automatycznego kopiowania, drukowania i skanowania0,02%.324
.BIP Zarząd Dróg Powiatowych0,19%.3347
.Przetarg nieograniczony nr 3 na wykonanie dokumentacji technicznych na zadania związane z przebudową dróg powiatowych nr 1153F oraz 1157F II0,01%.249
.Przetarg nieograniczony na audyt energetyczny dla wybranych budynków jednostek organizacyjnych0,02%.390
.Przetarg niegraniczony na wykonanie usług geodezyjnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego0,02%.357
.Uchwała Nr XV/ 119 /2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów0,01%.242
.Uchwała Nr XV/120/2008 z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 20080,01%.247
.Uchwała Nr XV/ 117 /2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego.0,01%.214
.Uchwała Nr XV /118 /2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu0,01%.194
.Uchwała Nr XV/122/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie Odrzańskim0,01%.242
.Uchwała Nr XV/123/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w celu zbadania skargi Pana Jana Żurawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w części dotyczącej działania Powiatowego Ce0,01%.223
.Uchwała Nr XV/ 121 /2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego eliminacji złych praktyk w życiu gospodarczym0,01%.197
.Uchwała Nr XV/124/2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w celu zbadania zasadności wydatków poniesionych na budowę ogrodzenia Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie.0,01%.198
.Uchwała Nr XV/ 113 /2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność poży0,01%.195
.Uchwała Nr XV/ 116 /2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zamiaru likwidacji trzyletniego Technikum Uzupełniającego – Technikum Handlowego po zasadniczej szkole zawodowej w Zespole Szkół Pon0,01%.188
.Uchwała Nr XV/ 115 /2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Krosno Odrzańskie zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej0,01%.244
.Uchwała Nr XV / 114 /2008 z dnia 27 lutego 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczy0,01%.228
.Uchwała Nr XV/ 112 /2008 z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie przekazania dwóch samochodów osobowych będących własnością Powiatu Krośnieńskiego na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.0,01%.204
.Przetarg niegraniczony na wykonanie usług geodezyjnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego w zakresie wyceny nieruchomości0,02%.375
.Przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego0,03%.469
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa0,03%.462
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa0,03%.447
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa0,03%.558
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa0,02%.433
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa0,02%.413
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remonty kapitalne dróg powiatowych: nr 1149F; 1158F; 1160F; 1147F oraz 1145F.0,02%.309
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento0,03%.479
.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznych na drogi powiatowe nr 1153F i 1157F II0,02%.367
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 z równoczesną sprzedażą części udziałów we wspólnych częściach budynku oraz gruntu z nieruchomości zabudowanej budynkiem war0,02%.376
.Uchwała Nr XVI / 126 / 2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przekazania windy osobowej na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie0,02%.269
.Uchwała Nr XVI/130/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości powiatowych z przeznaczeniem na cele publiczne na rzecz Gminy Gubin o statusie miejskim0,02%.377
.Uchwała Nr XVI/129/2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat0,01%.254
.Uchwała Nr XVI / 125 / 2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim0,01%.209
.Uchwała Nr XVI /128/ 2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przekazania krzeseł i stołów na rzecz Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie0,02%.287
.Uchwała Nr XVI / 127 / 2008 z dnia 31 marca 2008 roku w sprawie przekazania krzeseł na rzecz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim0,01%.211
.Protokół z XV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 lutego 2008 roku0,02%.388
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznych0,01%.187
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniana remonty kapitalne dróg powiatowych: nr 1149F, 1158F, 1160F, 1147F, 1145F0,01%.264
.Przetarg ustny ograniczony na lokal użytkowy nr 2 ( dwa) z równoczesną sprzedażą 1467/10000 części udziałów we wspólnych częściach budynku0,03%.488
.Przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość obejmującą działki : nr 722/1 o pow. 0.0817 ha, nr 722/6 o pow. 0.0638 ha, i nr 722/10 o pow. 0.1594 ha0,03%.557
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 z równoczesną sprzedażą części udziałów we wspólnych częściach w Brzeźnicy ul. Główna 2 A0,02%.306
.Protokół z XVI sesji rRady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 marca 2008 r.0,01%.228
.Uchwała Nr XVII/135/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie powiatu na rok 20080,01%.163
.Uchwała Nr XVII / 133 / 2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2007 rok0,01%.191
.Uchwała Nr XVII / 136 /2008 z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie zaniechania procedury wypowiadania umów najmu i wykwaterowania dotychczasowych najemców z lokali mieszkalnych będących w dyspozycji0,01%.175
.Uchwała Nr XVII / 134 / 2008 Uchwała Nr XVII / 134 / 2008 w sprawie przyjęcia programu aktywności lokalnej „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w0,01%.146
.Złożenia wniosku0,25%.4443
.Elektroniczna Skrzynka Podawcza0,02%.378
.Wszytskie przetargi Zarządu Dróg Powiatowych są na nowej stronie BIP0,03%.478
.Przetarg nieograniczony na samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento0,02%.269
.Ogłoszenie konkursu na stanowisko ds. zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Delegaturze Starostwa Powiatowego w Gubinie0,10%.1758
.Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty za rok 20070,24%.4288
.Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20070,21%.3638
.Oświadczenie majątkowe starosty za rok 20070,20%.3511
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, obejmującej działkę nr 222/1 o pow. 0,0250 ha, w obrębie nr 2 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 240,01%.256
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, położonej w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Fryderyka Chopina0,01%.260
.OGŁOSZENIE NR 7/Sk.P/20080,02%.266
.Informacja zamawiającego0,01%.201
.Przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego marki Fiat Cinquecento0,02%.314
.Wykonanie budżetu powiatu krośnieńskiego za rok 20070,17%.3003
.Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w 2007 rok0,17%.3069
.Przetarg nieograniczony na modernizacje węzła kuchennego w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Gubinie0,03%.589
.Uchwała Nr XVIII/138/2008 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcom prawnym Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim0,01%.244
.Uchwała Nr XVIII/137/2008 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcom prawnym Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim0,01%.213
.Uchwała Nr XVIII/139/2008 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 czerwca 2008 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego radcom prawnym Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim0,01%.230
.Protokół z XVII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 kwietnia 2008 roku0,03%.484
.Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 9 czerwca 2008 roku0,02%.265
.Uchwała Nr XIX/ 140 /2008 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Krośnieńskiego0,01%.189
.Uchwała Nr XIX/ 141 /2008 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku, na które przeznacza się środki0,01%.199
.Uchwała Nr XIX/ 142 /2008 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Krośnieńskiego0,01%.217
.Uchwała Nr XIX/ 147 /2008 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Staroście Krośnieńskiemu0,01%.243
.Uchwała Nr XIX/ 146 /2008 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia przewodniczącego rady powiatu do dokonywania czynności0,01%.198
.Uchwała Nr XIX/ 143 /2008 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 czerwca 2008 roku w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu „Ekologiczny powiat – poprawa efektyw0,01%.229
.Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wybranych budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego zgodnie z wykonanymi audytami energetycznymi0,02%.439
.Ogłoszenie o przetargu niograniczonym na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wybranych budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego zgodnie z wykonanymi audytami ene0,02%.381
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kośnie Odrz. przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 240,02%.311
.Przetarg nieograniczony na modernizacje ewidencji gruntów w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla gminy Gubin oraz wybranych obrębów wiejskich gminy Krosno Odrzańskie oraz gminy Dąbie0,02%.351
.Przetarg nieograniczony na nwykonanie boiska wielofunkcyjnego przy projektowanej hali sportowej dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Szkolnej 10,02%.415
.WYKAZ NR 6/20080,19%.3383
.OGŁOSZENIE NR 10/Sk.P/20080,04%.625
.OGŁOSZENIE NR 9/Sk.P/20080,03%.479
.OGŁOSZENIE NR 8/Sk.P/20080,03%.546
.Przetarg niograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wybranych budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Krośnieńskiego zgodnie z wykonanymi audytami energetycznymi0,03%.453
.Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż windy osobowej przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych w filii Powiatowego Ośrodka Wsparcia Integracja w Gubinie0,02%.329
.Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie zamówienia z wolnej ręki na dodatkowe roboty budowlane0,01%.237
.Protokół z XIX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 18 czerwca 2008 roku0,01%.257
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XX sesji z dnia 10 września 2008 roku0,01%.237
.WYKAZ NR 12/Sk.P/2008 NIERUCHOMOŚCISTANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,18%.3256
.OGŁOSZENIE NR 9/2008 Z DNIA 22 WRZEŚNIA 2008r.0,02%.379
.WYKAZ NR 13/Sk.P/20080,02%.284
.Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 20080,02%.298
.Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie II piętra budynku pokoszarowego w Gubinie przeznaczonego na Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychi0,03%.461
.Przetarg nieograniczony - Usługa polegająca na wykonaniu instalacji infrastruktury teleinformatycznej wraz z systemem sygnalizacji pożaru i włamania oraz ewidencji czasu pracy na potrzeby delegatur0,02%.373
.Protokół z XX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10 września 20080,02%.274
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXI sesji z dnia 22 października 2008 roku0,01%.244
.WYKAZ NR 7/20080,19%.3292
.Przebudowa budynku Internatu w Gubinie na siedzibę Domu Dziecka, Internat, Kuchnię wraz ze Stołówką oraz Delegaturą Starostwa0,01%.258
.OGŁOSZENIE NR 12/Sk.P/2008 Z DNIA 17LISTOPADA 2008 ROKU0,02%.307
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXII sesji z dnia 20 listopada 2008 roku0,01%.242
.Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim informuje0,05%.804
.OGŁOSZENIE NR 13/Sk.P/20080,02%.383
.Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy projektowanej hali sportowej dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych0,02%.324
.Protokół z XXI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22 października 20080,02%.320
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXIII sesji z dnia 3 grudnia 2008 roku0,02%.336
.Protokół z XXII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 20 listopada 20080,02%.282
.Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie II piętra Internatu w Gubinie przeznaczonego na Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi Integracja – III etap0,02%.361
.Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrz.0,13%.2327
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXIV sesji z dnia 30 grudnia 2008 roku0,02%.338
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXIV sesji z dnia 30 grudnia 2008 roku0,02%.338
.Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa tablic rejestracyjnych0,02%.282
.Przetarg nieograniczony na materiały biurowe0,02%.403
.WYKAZ NR 8/2008 nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy0,18%.3201
.Przetarg nieograniczony na sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości, wyceny nieruchomości, wznawiania granic działek, podziału nieruchomości, wydzielania dział0,02%.385
.Protokół z XXIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 3 grudnia 20080,01%.181
.Ochrona fizyczna mienia Zespołu Pałacowo- Parkowego położonego w Brzeźnicy, należącego do Starosta Powiatowego w Krośnie Odrzańskim0,01%.243
.Protokół z XXIV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 20080,01%.239
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXV sesji z dnia 26 lutego 2009 roku0,03%.492
.Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 lutego 2009 r.0,01%.263
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXVI sesji z dnia 25 marca 2009 r.0,01%.227
.Protokół z XXV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 lutego 2009 r.0,01%.184
.Przetarg ustny, ograniczony na działkę nr 198/2, położoną w obrębie Wężyska.0,02%.389
.Przetarg ustny, ograniczony na działkę nr 21/3, położoną w obrębie Skórzyn.0,03%.455
.OTWARTY KONKURS OFERT - szczepienie profilaktyczne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego0,02%.281
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - Kompleksowe ubezpieczenie majątku oraz innych ryzyk Powiatu Krośnieńskiego.0,03%.448
.Termomodernizacja wybranych budynków szkół w powiecie krośnieńskim0,05%.948
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXVII sesji z dnia 29 kwietnia 2009 roku0,01%.240
.Protokół z XXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 marca 2009 r0,01%.257
.Wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na termomodernizacji wybranych budynków szkół w Powiecie Krośnieńskim, realizowanych w ramach pro0,02%.315
.Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim0,03%.589
.Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20080,18%.3143
.Oświadczenie majątkowe Starosty za rok 20080,17%.3005
.Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Krośnieńskiego za rok 20080,16%.2864
.Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty za rok 20080,21%.3775
.Plan gospodarki odpadami dla powiatu krośnieńskiego na lata 2004-20110,24%.4152
.Program ochrony środowiska dla powiatu krośnieńskiego na lata 2004-2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008 - 20110,27%.4691
.Wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na termomodernizacji wybranych budynków szkół w Powiecie Krośnieńskim0,01%.245
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa0,01%.260
.Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa0,02%.362
.Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych na potrzeby Powiatu Krośnieńskiego - informacja o wyborze oferty0,01%.251
.Protokół z XXVII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r0,02%.268
.I Przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego: Gubin ul. Żymierskiego 51-530,01%.251
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXIX sesji z dnia 30 czerwca 2009 roku0,01%.240
.Protokół z XXVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 maja 20090,02%.294
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXVIII sesji z dnia 27 maja 2009 roku0,01%.244
.Ogłoszenie konkursu ofert na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Gubinie0,07%.1145
.Dzierżawa nieruchomości zabudowanych - Szpital Powiatowy0,02%.291
.Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 20090,01%.254
.OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni w Krośnie Odrzańskim0,02%.269
.Zaproszenie do negocjacji w celu zawarcia umowy określającej zasady realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz mieszkańców Powiatu Krośnieńskiego0,01%.185
.Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego.0,01%.263
.Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2009.0,02%.279
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXX sesji z dnia 19 sierpnia 2009 roku0,01%.240
.Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 20090,01%.205
.Informacja Zarzadu Powiatu z wykonania budżetu za II kwartał 20090,16%.2899
.Ogłoszenie przetargu na dzierżawę nieruchomości powiatowych z przeznaczeniem na realizacje usług w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców powiatu krośnieńskiego0,01%.202
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,02%.305
.Regulamin pracy0,02%.394
.Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie łącznika między budynkiem głównym a Pawilonem szpitala w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 3 dz. nr 366/60,03%.461
.KODEKS ETYCZNY PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO0,03%.513
.Oświadczenia majątkowe składane w ciągu roku 20090,20%.3520
.Konkurs ofert na stanowisko ds. ochrony środowiska w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim0,06%.989
.Konkurs ofert na stanowisko Dyrektora Domu Dziecka w Gubinie0,05%.861
.Założenie ewidencji budynków i lokali dla wybranych obrębów wiejskich gminy Gubin oraz wybranych obrębów wiejskich gminy Dąbie0,02%.319
.Wykaz nr 3/ 2009 nieruchomości stanowiącej własność powiatu krośnieńskiego przeznaczonej do sprzedaży0,02%.273
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXXI sesji z dnia 30 września 2009 roku0,02%.289
.Protokół z XXX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 19 sierpnia 20090,02%.273
.Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2009.0,03%.454
.Zarząd Powiatu Krośnieńskiego ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Krośnieńskiego0,02%.288
.Założenie ewidencji budynków i lokali dla wybranych obrębów wiejskich gminy Dąbie0,02%.293
.Oświadczenia majątkowe składane w ciągu roku 20080,17%.3042
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXXII sesji z dnia 28 października 2009 roku0,01%.206
.Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego0,03%.532
.Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 września 20090,02%.429
.Dostęp do informacji nieudostępnionych0,02%.416
.Wykonanie robót budowlanych polegających na rozbiórce dwóch wiat stalowych na przejściu granicznym w Gubinku0,03%.462
.Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 3 miasta GUBINA przy ulicy Kosynierów.0,01%.228
.WYKAZ NR 4/Sk.P/2009 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,02%.317
.OGŁOSZENIE NR 4/2009 Z DNIA 13.11.2009 r.0,02%.358
.Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2009 w ramach środków Europejskiego Bank0,02%.314
.Protokół z XXXII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 28 października 20090,02%.282
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXXIII sesji z dnia 25 listopada 2009 roku0,03%.525
.Ogłoszenie nr 5/Sk.P/2009z dnia 30 grudnia 2009 roku0,02%.269
.Informacja zamawiającego na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz ze zmianami Nr 171 poz. 1058)0,02%.273
.Ogłoszenie nr 4/Sk/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.0,02%.351
.Protokół z XXXIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 25 listopada 20090,01%.246
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXXIV sesji z dnia 30 grudnia 2009 roku0,02%.342
.Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic rejestracyjnych.0,02%.350
.Zakup i dostawa materiałów biurowych0,02%.376
.Sukcesywne wykonywanie usług geodezyjnych w zakresie rozgraniczania nieruchomości, wyceny nieruchomości, wznawiania granic działek, podziału nieruchomości, wydzielania działek dożywotnich i siedliskow0,02%.436
.WYKAZ NR 1/2010 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO WYNAJĘCIA0,02%.372
.Konkurs ofert na stanowisko ds. biura obsługi interesanta w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Krośnie Odrzańskim0,07%.1304
.OGŁOSZENIE NR 1/2010 Z DNIA 27.01.2010 R.0,03%.490
.Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim wraz z kortem tenisowym oraz wyposażeniem0,09%.1525
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXXV sesji z dnia 24 lutego 2010 roku0,01%.238
.Protokół z XXXIV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 grudnia 2009 roku0,01%.187
.Wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania polegającego na termomodernizacji wybranych budynków szkół w Powiecie Krośnieńskim, realizowanych w ramach pro0,02%.429
.OGŁOSZENIE NR 2/2010 Z DNIA 15.03.2010 r.0,02%.395
.OGŁOSZENIE Nr 1-G/2010 Z DNIA 12-03-2010 ROKU0,02%.374
.OGŁOSZENIE Nr 2-G/2010 Z DNIA 12-03-2010 ROKU0,03%.502
.Protokół z XXXV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 lutego 2010 roku0,01%.237
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXXVI sesji z dnia 24 marca 2010 roku0,01%.249
.Wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazja0,02%.400
.Powiatowa strategia rozwiązywania problemów osób niepełnosprawnych0,02%.362
.Protokół z XXXVI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 marca 2010 roku0,02%.390
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXXVII sesji z dnia 21 kwietnia 2010 roku0,02%.268
.Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy z premią termomodernizacyjną na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu w roku 2010 w tym0,02%.285
.Informacja Zarzadu Powiatu z wykonania budżetu za 2009 rok0,15%.2584
.Zarządzenie Nr 15/2010 Starosty Krośnieńskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia audytu wewnętrznego0,02%.391
.Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalych w Krośnie Odrzańskim wraz z kortem tenisowym oraz wyposażeniem0,01%.261
.Zmiana terminu składania ofert w otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Wspólne drogi – kompleksowy program integracji zawod0,01%.217
.Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty za rok 20090,19%.3428
.Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu pn. "Wspólne drogi – kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób ni0,01%.193
.Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu budżetu powiatu w roku 2010 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiąz0,02%.377
.Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20090,19%.3404
.Ogłoszenie o konkursie - Szczepienie profilaktyczne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego /HPV0,01%.229
.Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: "Ekologiczny powiat – poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii" (...)0,02%.302
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXXVIII sesji z dnia 23 czerwca 2010 roku0,01%.243
.Protokół z XXXVII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 21 kwietnia 2010 roku0,02%.322
.Stanowisko ds. Zespołu Uzgadniania Dokumentacji0,12%.2167
.WYKAZ NR 2/2010 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY0,02%.326
.Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu ciągów komunikacyjnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Gubinie0,02%.307
.Ogłoszenie0,04%.625
.Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu ciągów komunikacyjnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Gubinie0,02%.293
.Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za II kwartał 20100,15%.2720
.Ogłoszenie0,03%.484
.Praca w Zespole Szkół Rolniczych0,00%.7
.Praca w Zespole Szkół Rolniczych0,24%.4171
.OGŁOSZENIE NR 3/2010 Z DNIA 19.08.2010 r.0,01%.248
.OGŁOSZENIE NR 4/2010 Z DNIA 23.08.2010 r.0,01%.260
.O G Ł O S Z E N I E NR 5/2010 Z DNIA 25. 08.2010r.0,02%.296
.WYKAZ NR 1/Sk.P/2010 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,01%.250
.WYKAZ NR 2/Sk.P/2010 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,02%.349
.Modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali0,02%.285
.Wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu ciągów komunikacyjnych na potrzeby osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gubinie w trybie zamówienia z wolnej rę0,02%.286
.Modernizację ewidencji gruntów i budynków w zakresie pozyskania i opracowania danych ewidencyjnych dotyczących budynków i lokali - II0,02%.318
.Oświadczenie majątkowe radnego powiatu0,02%.303
.Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu: „Ekologiczny powiat – poprawa efektywności energetycznej w powiecie krośnieńskim z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii” polega0,01%.256
.ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW0,02%.353
.Obwieszczenie Starosty Krośnieńskiego z dnia 28 września 2010 roku0,02%.409
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XXXIX sesji z dnia 29 września 2010 roku0,01%.222
.Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku0,01%.184
.Przetarg na sprzedaż kotła Buderus G 334 - 90 kW0,02%.397
.WYKAZ NR 3/2010 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,02%.360
.Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych0,02%.336
.KOMUNIKAT POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ0,02%.424
.Informacja o wyborze partnerów na realizację projektu "Wspólne drogi"0,02%.314
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa0,03%.447
.Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalych w Krośnie Odrzańskim wraz z kortem tenisowym oraz wyposażeniem - roboty dodatkowe realizowane w0,02%.326
.Komunikat Komisarza Wyborczego w Zielonej Górze z dnia 25 października 2010 roku w sprawie terminu i miejsca przyznania jednolitych numerow listom kandydatów ne radnych komitetów wyborczych w wyborach0,02%.358
.Uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego z XL sesji z dnia 27 października 2010 roku0,01%.241
.Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 wrzesnia 2010 roku0,01%.180
.Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych0,03%.452
.Przetarg nieograniczony w formie licytacji ustnej - kocioł wodny Buderus G3340,02%.299
.Przetarg na dostawę oleju opałowego0,02%.277
.Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Krośnie Odrzańskim0,02%.309
.WYNIKI WYBORÓW0,06%.1115
.Powiatowy Dom Dziecka w Gubinie - Informacja o wyborze oferty0,01%.201
.III Kadencja0,13%.2359
.IV Kadencja0,17%.2985
.WYKAZ Nr 6/G/2010 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZNEJ DO NAJMU0,02%.270
.WYKAZ Nr 5/G/2010 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZNEJ DO NAJMU0,02%.295
.Budżet 2011 r.0,14%.2444
.Ochrona fizyczna Zespołu pałacowo-folwarcznego w Brzeźnicy stanowiącego własność Powiatu Krośnieńskiego oraz byłego przejścia granicznego w Gubinku stanowiącego własność Skarbu Państwa0,02%.315
.Zarząd0,18%.3227
.Zarząd Powiatu IV Kadencji0,08%.1335
.Archiwum0,13%.2350
.Protokół z XL sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 27 października 2010 roku0,01%.217
.IV Kadencja0,20%.3548
.III Kadencja0,15%.2570
.IV Kadencja0,26%.4627
.Komisja Rewizyjna IV Kadencja0,05%.942
.Komisja Planu i Budżetu IV Kadencja0,04%.756
.Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki IV Kadencja0,06%.1036
.Komisja Zdrowia i Spraw Socjalnych IV Kadencja0,04%.767
.Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu IV Kadencja0,04%.728
.Oświadczenie o działalności małżonka0,02%.333
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa0,03%.570
.Ogłoszenie o zamówieniu zakupu i dostawy tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic rejestracyjnych0,02%.390
.WYKAZ NR 2/Sk.P/2011 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY. Działka nr 123/4 położona w obrębie Dąbie, gmina Dąbie.0,02%.304
.Informacja o naborze partnerów do realizacji projektu systemowego "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim"0,02%.282
.Wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych0,03%.510
.Wykonanie usług geodezyjnych na terenie powiatu krośnieńskiego0,02%.344
.Oświadczenia majątkowe radnych na rozpoczęcie IV kadencji Rady Powiatu0,15%.2604
.Ogłoszenie - konkurs ofert na realizację zadań publicznych0,02%.340
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Nr 1/11/G0,02%.370
.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Nr 1/2011/Powiat0,02%.436
.Wykonanie usług geodezyjnych na terenie powiatu krośnieńskiego0,02%.302
.Zakup i dostawa materiałów biurowych0,02%.316
.Oświadczenia majątkowe radnych na koniec III kadencji Rady Powiatu0,13%.2364
.Ogłoszenie o wynikach rozstrzygnięcia naboru na wyłonienie partnera do realizacji projektu systemowego pn. ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kroś0,02%.347
.Starosta Krośnieński ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa0,03%.497
.Starosta Krośnieński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych0,02%.340
.Ogłoszenie Starosty Krośnieńskiego w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Krośnieńskim0,02%.328
.Wykonanie usług geodezyjnych na terenie Powiatu Krośnieńskiego w zakresie wyceny nieruchomości - zamówienie z wolnej ręki0,02%.273
.Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,02%.282
.Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 18.8149 ha po byłym Drogowym Przejściu Granicznym Gubinek0,02%.378
.Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych na potrzeby Powiatu Krośnieńskiego - zamówienie z wolnej ręki0,01%.244
.Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20100,15%.2672
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim za rok 20100,02%.355
.Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I kwartał 20110,11%.1897
.Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 20100,11%.1888
.Stanowisko ds. realizacji projektu Wspólne drogi0,05%.833
.Przetarg nieograniczony na wybór banku udzielającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy0,02%.401
.Informacja w wynikach naboru na stanowisko ds. realizacji projektu Wspólne drogi0,05%.837
.Przetarg nieograniczony na wybór banku udzialającego i obsługującego długoterminowy kredyt bankowy0,02%.364
.Stanowisko ds. inwestycji0,06%.1127
.Wykonanie robót dodatkowych dla zadania: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim (...)0,02%.276
.WYKAZ NR 2/2011 NIERUCHOMOŚCI WYNAJĘTEJ STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO0,02%.404
.Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego0,02%.303
.Ogłoszenie - otwarty nabór partnerów wśród jednostek spoza sektora finansów publicznych0,02%.310
.Ogłoszenie o wyborze partnera0,02%.302
.Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku administracyjnego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Kościuszki na Oddział Interwencyjny Powiatoego Domu Dziecka0,03%.538
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. inwestycji0,05%.809
.Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim wraz z kortem tenisowym oraz wyposażeniem - informacja o wyborze oferty0,03%.492
.Wykonywanie usług związanych z usuwaniem oraz przechowywaniem pojazdów z terenu Powiatu Krośnieńskiego zgodnie z art. 130a Ustawy Prawo o ruchu drogowym0,03%.465
.Zarządzenie Nr 13/2010 Starosty Krośnieńskiego z dnia 12 kwietnia 2010 r.0,02%.382
.WYKAZ NR 3/ 2011 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,02%.311
.Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości po byłym Drogowym Przejściu Granicznym Gubinek0,02%.281
.Ogłoszenie o konkursie - Szczepienie profilaktyczne przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV0,01%.260
.WYKAZ NR 4/2011 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,02%.400
.Stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków0,06%.986
.Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż elementów po demontażu wiat nad droga krajową nr 32 na terenie przejścia granicznego Gubinek0,02%.353
.Akty prawa miejscowego0,15%.2672
.Stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie0,03%.553
.Wykonanie robót geodezyjno - kartograficznych, numerycznej obiektowej mapy ewidencyjnej dla obrębów wiejskich Gminy Gubin oraz wybranych obrębów wiejskich gminy Krosno Odrzańskie i Gminy Dąbie0,02%.310
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków0,03%.595
.OGŁOSZENIE NR 1/2011 Z DNIA 12.10.2011 r.0,02%.350
.Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za II kwartał 2011 r.0,10%.1710
.Remont dachu budynku głównego szpitala w Krośnie Odrzańskim przy ul. Kościuszki0,03%.484
.Wykaz nr 5/20110,02%.388
.Modernizacja kotłowni olejowej na kotłownię olejowo-gazową w budynku szpitala w Krośnie Odrzańskim0,03%.480
.Budowa kotłowni gazowej dla istniejących budynków szpitala Powiatu Krośńieńskiego w Gubinie0,03%.463
.Ogłoszenie Zarządu Powiatu Krośnieńskiego0,02%.275
.Zakup i dostawa tablic rejestracyjnych oraz wtórników tablic rejestracyjnych0,01%.259
.Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-folwarcznym0,05%.815
.Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie łącznika między budynkiem głównym a Pawilonem szpitala w Krośnie Odrzańskim przy ul. Piastów 3 dz. nr 366/6 - roboty dodatkowe0,02%.318
.Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Usługi przygotowania, gotowania i podawania posiłków dla wychowanków Powiatowego Domu Dziecka w Gubinie"0,01%.237
.Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń dla beneficjantów projektu: wspólne drogi – kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych0,03%.529
.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej0,03%.576
.Animator lokalny na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Krośnieńskim0,02%.361
.Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pedagoga w Ośrodku Interwencji Kryzysowej „Wyspa” w Gubinie0,03%.468
.Ogłoszenie - konkurs ofert na realizację zadań publicznych0,02%.350
.Wykaz nr 1/20120,03%.490
.Zaproszenie dla Organizacji Pozarządowych0,02%.278
.Zarządzenie nr 2/12 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie0,02%.412
.Zarządzenie Nr 1/12 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy z dnia 16.01.2012 roku0,02%.371
. Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami0,06%.991
.Wykonanie usług geodezyjnych na terenie powiatu krośnieńskiego0,04%.744
.Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń dla beneficjantów projektu: wspólne drogi – kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych0,04%.760
.Informacja - Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej zostanie zamieszczone 07.02.2012r.0,02%.394
.Wyniki zakończenia procedury naboru na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej0,03%.450
.Informacja o przekształceniach i liwidacji szkół0,02%.365
.Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,02%.297
.Protokół z posiedzenia komisji konkursowej powołanej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonych przez Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim otwartych ko0,00%.8
.Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń dla beneficjantów projektu: wspólne drogi – kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych0,04%.745
.Zakup i dostawa materiałów biurowych0,04%.703
.Ogłoszenie - Konkurs ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z ustawą0,02%.339
.Informacje o wynikach naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami0,03%.537
.Informatyk - 3/4 etatu0,03%.590
.Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku administracyjnego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Kościuszki na Oddział Interwencyjny Powiatowego Domu Dziecka – II etap0,04%.768
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Informatyka w Wydziale Organizacyjnym0,03%.546
.WYKAZ NR 2/20120,02%.416
.Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,02%.345
.Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla beneficjantów projektu: wspólne drogi – kompleksowy program integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych0,04%.704
.Wykonanie usług geodezyjnych na terenie powiatu krośnieńskiego w zakresie wyceny nieruchomości0,04%.700
.Ogłoszenie nr I konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działaniu pożytku publicznego i o wolontariacie0,02%.356
.Ogłoszenie nr II konkursu ofert na realizację zadań publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,02%.381
.WYKAZ NR 5/Sk.P/2012 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,02%.428
.WYKAZ NR 1/Sk.P/2012 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,02%.351
.WYKAZ NR 4/Sk.P/2012 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,02%.352
.WYKAZ NR 2/Sk.P/2012 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,02%.370
.WYKAZ NR 3/Sk.P/2012 NIERUCHOMOŚCISTANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWAPRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY0,02%.392
.OGŁOSZENIE NR 1/2012 Z DNIA 20.04.2012 ROKU0,05%.825
.Informacja o wyborze oferty - zamówienie z wolnej ręki - Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych na potrzeby Powiatu Krośnieńskiego0,04%.656
.Wyniki konkursu ofert na realizację zadań publicznych realizowanych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie0,02%.364
.Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za I kwartał 2012 r.0,10%.1743
.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrzańskim za rok 20110,03%.452
.O G Ł O S Z E N I E NR 2/2012 Z DNIA 15.05.2012r.0,03%.570
.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2011 roku.0,02%.328
.WYKAZ NR 3/2012 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO0,03%.532
.Oświadczenia majątkowe radnych za rok 20110,15%.2563
.Oświadczenia majątkowe osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty za rok 20110,16%.2813
.Oświadczenia majątkowe składane w ciągu roku 20120,13%.2243
.Informacja Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za rok 2011 r.0,10%.1741
.Wykonania robót dodatkowych dla zadania pn.: „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku administracyjnego w Krośnie Odrzańskim przy ul. Kościuszki na Oddział Interwencyjny Powiatowego Domu0,05%.863
.Ochrona fizyczna Zespołu pałacowo-folwarcznego w Brzeźnicy stanowiącego własność Powiatu Krośnieńskiego0,04%.778
.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia0,04%.792
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ogłoszenia0,05%.793
.Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie0,06%.1049
.Otwarty konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w 2012 r. w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach powiatowego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rak0,05%.958
.OGŁOSZENIE NR 3/2012 Z DNIA 28.08.2012 ROKU0,06%.1140
.Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Szczawnie0,05%.944
.Otwarty konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w 2012 r. w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach powiatowego programu zdrowotnego0,04%.724
.Otwarty konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w 2012 r. w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach powiatowego programu zdrowotnego0,04%.719
.Otwarty konkurs ofert na realizatora programu zdrowotnego w 2012 r. w zakresie profilaktyki raka szyjki macicy w ramach powiatowego programu zdrowotnego0,04%.714
.Protokół z XXXI sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 września 20090,01%.153
.Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 listopada 2004 roku0,00%.59
.Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 listopada 2004 roku0,00%.58
.Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 listopada 2004 roku0,00%.58
.Protokół z XVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 24 listopada 2004 roku0,00%.58
.Ogłoszenia - praca0,04%.757
.Ogłoszenia - praca0,04%.755
.Ogłoszenia - praca0,04%.754
.Ogłoszenia - praca0,04%.754
.Ogłoszenia - praca0,04%.754
.OGŁOSZENIE NR 3/2012 Z DNIA 28.08.2012 ROKU0,03%.479
.OGŁOSZENIE NR 3/2012 Z DNIA 28.08.2012 ROKU0,03%.477
.OGŁOSZENIE NR 3/2012 Z DNIA 28.08.2012 ROKU0,03%.476
.OGŁOSZENIE NR 3/2012 Z DNIA 28.08.2012 ROKU0,03%.476
.OGŁOSZENIE NR 3/2012 Z DNIA 28.08.2012 ROKU0,03%.476
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ogłoszenia0,02%.435
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ogłoszenia0,02%.433
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ogłoszenia0,02%.432
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ogłoszenia0,02%.432
.Ogłoszenie o rozstrzygnięciu ogłoszenia0,02%.432
.Informacja o wyborze oferty na dostawę tablic rejestracyjnych0,00%.30
.Informacja o wyborze oferty na dostawę tablic rejestracyjnych0,00%.28
.Informacja o wyborze oferty na dostawę tablic rejestracyjnych0,00%.27
.Informacja o wyborze oferty na dostawę tablic rejestracyjnych0,00%.27
.Informacja o wyborze oferty na dostawę tablic rejestracyjnych0,00%.27
.OGŁOSZENIE NR 1/2010 Z DNIA 27.01.2010 R.0,00%.30
.OGŁOSZENIE NR 1/2010 Z DNIA 27.01.2010 R.0,00%.28
.OGŁOSZENIE NR 1/2010 Z DNIA 27.01.2010 R.0,00%.27
.OGŁOSZENIE NR 1/2010 Z DNIA 27.01.2010 R.0,00%.27
.OGŁOSZENIE NR 1/2010 Z DNIA 27.01.2010 R.0,00%.27
.Przetarg na sprzedaż kotła Buderus G 334 - 90 kW0,00%.81
.Przetarg na sprzedaż kotła Buderus G 334 - 90 kW0,00%.79
.Przetarg na sprzedaż kotła Buderus G 334 - 90 kW0,00%.78
.Przetarg na sprzedaż kotła Buderus G 334 - 90 kW0,00%.78
.Przetarg na sprzedaż kotła Buderus G 334 - 90 kW0,00%.78
.Przetarg na sprzedaż kotła Buderus G 334 - 90 kW0,00%.78
.Przetarg na sprzedaż kotła Buderus G 334 - 90 kW0,00%.77
.Przetarg na sprzedaż kotła Buderus G 334 - 90 kW0,00%.77
.Przetarg na sprzedaż kotła Buderus G 334 - 90 kW0,00%.77
.Ogłoszenia - praca0,03%.488
.Ogłoszenia - praca0,03%.486
.Ogłoszenia - praca0,03%.484
.Ogłoszenia - praca0,03%.483
.Ogłoszenia - praca0,03%.483
.Ogłoszenia - praca0,03%.483
.Ogłoszenia - praca0,03%.483
.Ogłoszenia - praca0,03%.481
.Ogłoszenia - praca0,03%.479
.Ogłoszenia - praca0,03%.478
.Ogłoszenia - praca0,03%.478
.Ogłoszenia - praca0,03%.478
.Ogłoszenia - praca0,03%.478
.Ogłoszenia - praca0,03%.473
.Ogłoszenia - praca0,03%.471
.Ogłoszenia - praca0,03%.469
.Ogłoszenia - praca0,03%.467
.Ogłoszenia - praca0,03%.466
.Ogłoszenia - praca0,03%.466
.Ogłoszenia - praca0,03%.465
.Ogłoszenia - praca0,03%.465
.Ogłoszenia - praca0,03%.465
.Ogłoszenia - praca0,03%.465
.Instytucje współpracujące0,00%.75
.Instytucje współpracujące0,00%.73
.Instytucje współpracujące0,00%.72
.Instytucje współpracujące0,00%.72
.Instytucje współpracujące0,00%.72
.Instytucje współpracujące0,00%.72
.Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku0,00%.24
.Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku0,00%.22
.Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku0,00%.21
.Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku0,00%.21
.Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku0,00%.21
.Protokół z XXXVIII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 czerwca 2010 roku0,00%.21
.Starosta Krośnieński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych0,00%.23
.Starosta Krośnieński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych0,00%.21
.Starosta Krośnieński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych0,00%.20
.Starosta Krośnieński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych0,00%.20
.Starosta Krośnieński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych0,00%.20
.Starosta Krośnieński informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych0,00%.20
.Protokół Nr XII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10.03.20040,00%.27
.Protokół Nr XII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10.03.20040,00%.25
.Protokół Nr XII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10.03.20040,00%.24
.Protokół Nr XII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10.03.20040,00%.24
.Protokół Nr XII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10.03.20040,00%.24
.Protokół Nr XII sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 10.03.20040,00%.24
.Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrz.0,00%.39
.Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrz.0,00%.37
.Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrz.0,00%.30
.Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrz.0,00%.28
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.21
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.19
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.18
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.18
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.18
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.18
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.17
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.17
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.17
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.17
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.15
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.13
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.12
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.12
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.12
.Protokół Nr XXV / 2005 z dnia 29 listopada 2005 roku0,00%.12
.WYKAZ NR 3/2012 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO0,00%.69
.WYKAZ NR 3/2012 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO0,00%.67
.Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrz.0,00%.23
.Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie Odrz.0,00%.21
 
.

. .
BIP - liczba wejść: 154910