szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
WYKAZ NR 12/Sk.P/2008 NIERUCHOMOŚCISTANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NR 12/Sk.P/2008 NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zm.) Starosta Krośnieński podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następującą nieruchomość Skarbu Państwa

 

1.     Gruntową zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką nr 71/2 o pow.0,0878 ha, położoną w obrębie Miłów gm. Maszewo.

 

2.     Nieruchomość zlokalizowana w centrum wsi Miłów zabudowana jest stodołą o powierzchni użytkowej 93,33m2 i kubaturze 462,00m3. Jest to budynek wolnostojący, wybudowany przed rokiem 1939 w technologii tradycyjnej, nieużytkowany. Ogrodzenia nieruchomości brak, teren równinny od strony drogi  za stodołą o lekkim spadku w kierunku zachodnim, porośnięty trawą, chwastami, zakrzaczony i zadrzewiony za stodołą.  Nieruchomość oddalona jest około 19 km od Krosna Odrzańskiego i około 5 km od Maszewa. W pasie drogi oznaczonej działką nr 189/3 przebiega podziemna sieć wodociągowa i telekomunikacyjna oraz sieć energetyczna napowietrzna. Stan zagospodarowania działki niski.

 

3.     W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona była na cele budowlane (zabudowana stodołą) – symbol „MN-9” (zaświadczenie Wójta Gminy Maszewo z dnia 06.04.2006r. znak: SAO-6017-22/06).

 

4.     Dla w/w nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej.

 

5.     Wartość zabudowanej nieruchomości określono w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 9650,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100) w tym wartość gruntu wynosi 5600,00 zł, wartość stodoły 3800,00 zł, wartość drzewostanu 250,00 zł. Powyższa wartość nieruchomości stanowić będzie cenę wywoławczą w przetargu.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu

 
informacje udostępnił:Marcin Jakubczak
data udostępnienia: 2008-09-17 08:54:38
ostatnia modyfikacja: Marcin Jakubczak 2008-09-17 08:54:38 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163872