szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
WYKAZ NR 5/2008 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚĆIĄ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WYKAZ  NR  5/2008

NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCEJ WŁASNOŚĆIĄ  POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U z 2004r., Nr 261,poz.2603 ze zm.), Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego lokal użytkowy nr 2 ( dwa) z równoczesną sprzedażą 1467/10000 części

udziałów we wspólnych częściach budynku i gruncie z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym, położonej w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Fryderyka Chopina 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 815/10  

o powierzchni 0.0533 ha , stanowiącej współwłasność Powiatu Krośnieńskiego i osób fizycznych.

 

1. Lokal użytkowy nr 2 (dwa) położony na parterze budynku mogący stanowić odrębny

    przedmiot własności o łącznej powierzchni użytkowej 48,41m2  ( słownie: czterdzieści

    osiem coma czterdzieści jeden setnych metra kwadratowego), składający się z trzech

    pomieszczeń gabinetowych, pomieszczenia wc i pomieszczenia socjalnego.

 

2. Do lokalu użytkowego nr 2 (dwa) przynależny jest udział  1467/10000 ( jeden tysiąc

    czterysta sześćdziesiąt siedem dziesięciotysięcznych) części w częściach wspólnych

    budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku nabywcy tego lokalu i udział

    1467/10000 ( jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem dziesięciotysięcznych) części

    w prawie własności gruntu oznaczonego działką nr 815/10 o powierzchni  0.0533 ha.

 

3.Do części wspólnych  budynku, które nie służą wyłącznie do użytku nabywcy lokalu

   użytkowego nr 2 (dwa) należą : korytarz z klatką schodową o powierzchni 10,08m²

   położony na piętrze budynku,  korytarz z klatką schodową o powierzchni 10.08m² , korytarz

   o powierzchni 22,02m²,pomieszczenie socjalne  o powierzchni 1,25m², pomieszczenie wc

   o powierzchni 2,29m² położone na parterze budynku, dach, kominy, mury konstrukcyjne,

   urządzenia instalacyjne.

 

4. Kanalizacja lokalu użytkowego nr 2 (dwa) podłączona jest do szamba położonego na

    działce nr 815/19, stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego, z którego każdy

    właściciel lokalu użytkowego nr 2 (dwa) jest uprawniony do korzystania.

    Przy zbyciu lokalu użytkowego nr 2 (dwa)  ustali się służebność korzystania z działki

    nr 815/19, polegającą na swobodnym przejściu i przejeździe dla każdoczesnego właściciela

    lokalu użytkowego nr 2 ( dwa) oraz w dostępie do szamba.

 

5.Dla wymienionej nieruchomości oznaczonej działką nr 815/10 prowadzona jest w Sądzie

   Rejonowym w Krośnie Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych  księga wieczysta

   ZG1K/00029502/0.

 

6.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krosno Odrzańskie

   obowiązującym do dnia 31.12.2002r., nieruchomość wyjściowa (przed podziałem

   geodezyjnym oznaczona działką nr 815/3) zgodnie z postanowieniem Burmistrza Miasta

   Krosno Odrzańskie, znak RGT.VI-7335-22/02 z dnia 25.11.2002r., ujęta była jako teren

   oznaczony symbolem B 18 RPU - ,,Istniejąca Lecznica Zwierząt”.

 

                                                                                              -2-

 

7.Według pisma z dnia 23.04.2002r., znak SOZ.ZN.4030-1377/02 Lubuskiego

   Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, nieruchomość wyjściowa,

   oznaczona działką nr 815/3 nie była wpisana do rejestru zabytków.

 

8.Według operatu szacunkowego sporządzonego w styczniu 2008r. przez rzeczoznawcę

   majątkowego wartość lokalu użytkowego nr 2 (dwa) wraz z udziałem w częściach

   wspólnych  budynku mieszkalno-użytkowego i urządzeniach oraz udziałem w prawie

   własności gruntu oznaczonego działką nr 815/10 o pow. 0.0533 ha wynosi 34.000,00 zł

   ( słownie : trzydzieści cztery tysiące złotych ).

 

9.Wartość nieruchomości określona w pkt 8 wykazu stanowić będzie cenę wywoławczą

   w pierwszym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego nr 2 (dwa),

   co jest zgodne z uchwałą Nr 143/2008 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 6 luty 2008r.

 

10.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

     nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce

     nieruchomościami określa się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tego wykazu.

 

 

Krosno Odrzańskie 11. 02.2008r.

 
informacje udostępnił:Marcin Jakubczak
data udostępnienia: 2008-02-12 08:26:47
ostatnia modyfikacja: Marcin Jakubczak 2008-02-12 08:28:13 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163872