szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
WYKAZ NR 4/2008 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ POWIATU KROŚŃIEŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WYKAZ  NR 4/2008

NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCEJ  WŁASNOŚCIĄ  POWIATU  KROŚŃIEŃSKIEGO

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość  obejmującą działki : nr 722/1 o pow. 0.0817 ha,  nr 722/6

o pow. 0.0638 ha, i  nr 722/10 o pow. 0.1594 ha, położoną w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. 17 Pionierów, będącą własnością Powiatu Krośnieńskiego.

Działka nr 722/1 ma urządzoną księgę wieczystą KW nr 14758.

Działki nr 722/6  i  nr 722/10   nie mają urządzonych  ksiąg wieczystych.

 

1.Działka nr 722/1 zabudowana jest :

 

- budynkiem administracyjnym o powierzchni zabudowy 294,80m², powierzchni

  użytkowej 795,97m² w tym  : piwnica 221.04m², parter 226,04m², I piętro 224,63m²,

  poddasze 124,26m² , kubaturze 3207,20m³.

        Wysokość pomieszczeń na parterze wynosi 3,3m  , na I piętrze 3,0m.

        Budynek jest wolnostojący, jednopiętrowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony

        o dachu wielospadowym, kryty dachówką ceramiczną karpiówką. Piwnice są

        wykorzystywane w części na pomieszczenia biurowe, magazynowe i kotłownię.

        Wykonany jest w technologii tradycyjnej, ściany z cegły ceramicznej pełnej, ścianki

        działowe z cegły dziurawki. Stropy gęstożebrowe typu Akerman, nad poddaszem strop

        drewniany ocieplany supremą. Fundamenty betonowe, rynny dachowe i spustowe

        ocynkowane. Stolarka okienna drewniana ( z wyjątkiem 4 okien z PCV, jedno na piętrze

        i trzy w części piwnicy),okna półskrzynkowe, dwuskrzydłowe. Stolarka drzwiowa

        wewnętrzna drewniano-płcinowa, drzwi wejściowe do budynku drewniane, do kotłowni

        metalowe. Elewacja budynku cementowo- wapienna gładka, malowana farbami

        emulsyjnymi, w części zewnętrznej nad piwnicą  cegła klinkierowa spoinowana. Tynki

        wewnętrzne cementowo- wapienne gipsowane, w sanitariatach ściany wyłożone glazurą

        do wysokości 1,8m. Podłogi i posadzki w piwnicy betonowe, w części pokryte

        wykładziną PCV, na korytarzach i w pomieszczeniach sanitariatów położone płytki

        glazurowe,w pomieszczeniach biurowych parkiet i wykładzina PCV. Schody zewnętrzne

        betonowe, wewnętrzne żelbetonowe płytowe. Instalacja wodociągowa z rur stalowych

        ocynkowanych, zakrytych w ścianach, woda z wodociągu miejskiego, kanalizacja

        w budynku rury żeliwne, podłączone do kanalizacji miejskiej. Instalacja elektryczna

        miedziana. Ogrzewanie budynku centralne z własnej kotłowni na paliwo stałe, piec co

        stalowy, przewody z rur stalowych, kaloryfery żeliwne.

 

     -  garażem         o powierzchni zabudowy 29,0m², powierzchni użytkowej 28,0m², kubaturze

        69,60m³, wolnostojący budynek konstrukcji stalowej, w którym tylną ścianę stanowi

        mur ogrodzenia, boczne ściany wykonane z blachy falistej ocynkowanej, dach pokryty

        blachą ocynkowaną trapezową. Drzwi dwuskrzydłowe, wykonane z blachy, posadzka

        betonowa.

 

   Działka ma kształt prostokątny, od strony ulicy ogrodzona przęsłami drewnianymi

   osadzonymi na słupkach z cegły klinkierowej na podmurówce betonowej. Od strony

                              

- 2 -

 

   południowej  ogrodzona murem z cegły. Przy budynku jest chodnik z płytek betonowych.

   Dojazd do garażu utwardzony z kostki brukowej, przy  kotłowni  wybetonowany plac na

   skład opału. Na działce jest skrawek trawnika i rośnie młody klon.

   Do działki nr 722/1 brak jest bezpośredniego dojazdu z ulicy. Wjazd na działkę odbywa się

   przez drogę wewnętrzną, oznaczoną  działką nr 722/10.

   Działka jest uzbrojona w  energię elektryczną, wodę, kanalizację, sieć telefoniczną.

 

2.Działka nr 722/6 zabudowana jest budynkiem wiaty garażowej o powierzchni zabudowy

   123,70m², powierzchni użytkowej 115,70m², kubaturze 327,90m³. Wiata jest konstrukcji

   metalowej, siedmiostanowiskowa w tym jedno stanowisko w części murowane (przednia

   ściana i wewnętrzna oddzielająca stanowisko od pozostałych), z kanałem naprawy.

   Dach konstrukcji stalowej, jednospadowy, pokryty blachą falistą ocynkowaną.

   Budynek wiaty ma cztery bramy wjazdowe drewniane i jedne drzwi metalowe

   (w segmencie w części murowanej).Obudowany jest blachą falistą ocynkowaną, ściana

   frontowa wiaty obita deskami, posadzki betonowe.

   Teren działki jest równinny, nie utwardzony, o kształcie trapezu.                  

   Działka jest uzbrojona w energię elektryczną, kanalizację. Od strony południowej jest
   ogrodzona płotem betonowym ( przez właściciela sąsiedniej nieruchomości), od strony
   zachodniej brak ogrodzenia, z dwóch pozostałych  stron ogrodzona przęsłami metalowymi
   z siatki i kątownika na podmurówce betonowej, brama wjazdowa metalowa.
   Do działki brak jest bezpośredniego dojazdu z ulicy. Wjazd na działkę odbywa się przez
   drogę wewnętrzną, oznaczoną działką nr 722/10.

   Na działce nr 722/7 o pow. 0.3171ha, dla której V   Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu

   Rejonowego w Krośnie Odrzańskim prowadzi księgę wieczystą KW  nr 27068,

   ustanowiono bezpłatną służebność na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 722/6

   polegającą na prawie bezpłatnego  przejazdu i przechodu przez działkę nr 722/7.

 

3.Działka nr 722/10 stanowi drogę wewnętrzną dojazdową do działek nr 722/1i nr 722/6.

   Teren działki jest równinny o lekkim wzniesieniu przy wjeździe na ul. 17 Pionierów. Droga

   ta łączy ul. Wiejską z ul. 17 Pionierów. Większość  działki ( powierzchnia 1016m2 )

   wyłożona jest kostką brukową. Na działce rośnie kilka klonów i trzy świerki srebrzyste.

   Działka uzbrojona jest w wodę, energię elektryczną, kanalizację burzową.

 

4. Nieruchomość w skład której wchodzą działki nr 722/1, nr 722/6 i nr 722/10,  położona jest

   na obrzeżach miasta Krosno Odrzańskie przy ul. 17 Pionierów, przy drodze relacji Krosno

   Odrzańskie –Świebodzin, w granicach 20m ÷ 50m od ronda  drogi relacji Krosno

   Odrzańskie – Słubice. Sąsiaduje z działkami  oznaczonymi numerami 723, 722/11, 722/12,

   722/13, 804, 722/7, 721/2, 717.

  
5.Według pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia

   21.10.1999r., znak WKZ-3341/99,  nieruchomość składająca się z działek numerach  722/1,

   722/6  i   722/10  nie jest  wpisana do rejestru zabytków.

 

6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Krosno Odrzańskie

   obowiązującym do dnia 31.12.2002r. teren ten oznaczony był symbolem B-72 US – teren

   usług administracji,Urząd Rejonowy (była siedziba  Starostwa Powiatowego) z możliwością

   rozbudowy i przekształceń, co potwierdza wydana przez Burmistrza Miasta Krosno

   Odrzańskie decyzja o warunkach zabudowy z dnia 29.03.2004r., znak RGT.VI-7334-6/04

- 3 -

 

   ustalająca zasady podziału nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 722/9,

   położonej przy ul. Wiejskiej w Krośnie Odrzańskim.

 

7.Zgodnie z operatami  szacunkowymi sporządzonymi w czerwcu 2007r. przez rzeczoznawcę

   majątkowego wartość nieruchomości  wynosi 465.400,00 zł ( słownie: czterysta

   sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych)  bez podatku VAT.

 

8.Wartości nieruchomości określona w pkt 7 wykazu stanowić będzie cenę wywoławczą

   w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż tej nieruchomości, co

   jest zgodne z uchwałą Nr 134/2008 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 stycznia

   2008 roku.

 

9.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

   nieruchomości na podstawie art.34.ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

   określa się na 6 tygodni licząc od daty wywieszenia tego wykazu na tablicy ogłoszeń.

 
informacje udostępnił:Marcin Jakubczak
data udostępnienia: 2008-01-31 09:45:39
ostatnia modyfikacja: Marcin Jakubczak 2008-01-31 09:45:39 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163872