szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
WYKAZ NR 2/Sk.P/2007 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ NR 2/Sk.P/2007 NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zm.) Starosta Krośnieński podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następującą nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa:

 

  • Zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką nr 346 o powierzchni 0,2212ha, położoną w obrębie Dychów gm. Bobrowice.

 

W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Bobrowice obowiązującym do dnia 31.12.2003r. działka nr 346, położona w obrębie Dychów objęta była symbolem S stanowiącym tereny składów oraz w niewielkiej części symbolem RL stanowiącym lasy.

 

Nieruchomość oznaczona działką nr 346 ma kształt prostokątny z dojazdem do drogi wojewódzkiej nr 287 relacji Krosno Odrz. - Lubsko. Na działce pobudowany jest silos betonowy, zamknięty o wymiarach 25mx8,5m, wystający 1,2m nad powierzchnią gruntu. Silos ma głębokość około 3m, są włazy z wierzchu. Kilkanaście lat temu była w nim magazynowana smoła do remontu dróg. Po bokach silosu zamkniętego są 2 silosy otwarte, jeden o szerokości 4m, drugi 5m, pobudowane z płyt betonowych. Teren jest nierówny, zakrzaczony, zaśmiecony ogrodzenia brak, uzbrojenia brak.

 

 

Przedmiotowa nieruchomość położona jest około 400m od wsi Dychów, przy przebiegającej kilkanaście lat temu linii kolejowej relacji Krosno Odrz. - Lubsko, obecnie rozebranej.

 

Dla w/w nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej.

 

Wartość zabudowanej działki nr 346 określono w operacie szacunkowym sporządzonym  przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 4100,00zł netto (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100), bez podatku VAT. Powyższa wartość działki stanowić będzie cenę wywoławczą w przetargu.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu.

 

 

 

 

 

 

Krosno Odrzańskie, dnia 17.maja 2007r.   

 
informacje udostępnił:Anna Mrozowicz
data udostępnienia: 2007-05-18 12:24:56
ostatnia modyfikacja: Anna Mrozowicz 2007-05-18 12:24:56 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163874