szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
Wykaz NR 4/2007 niruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ  NR 4/2007

NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCEJ  WŁASNOŚCIĄ POWIATU  KROŚNIEŃSKIEGO

PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDAŻY

 

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz.2603 ze zm.), Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w formie przetargu nieruchomości rolne niezabudowane będące własnością Powiatu Krośnieńskiego.

  

1.Położone w obrębie Budoradz gmina Gubin, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków działkami:

 -         nr 23 o powierzchni 2.0279 ha, która położona jest na obrzeżach wsi Budoradz (oddalonej 3 km od Gubina) przy drodze dojazdowej do wsi, oddalona 300m od wsi  oraz 500m od drogi relacji Gubin-Kosarzyn. W odległości 80m od działki przepływa  rzeka Nysa Łużycka będąca granicą polsko-niemiecką, jest to grunt orny nie  użytkowany (obecnie łąka), równinny o nieregularnym kształcie.

 -         nr 26/2 o powierzchni 7.5058 ha, która położona jest na  obrzeżach wsi Budoradz (oddalonej 3 km od Gubina) przy drodze dojazdowej do wsi, oddalona 300m od wsi oraz 500m od drogi relacji Gubin-Kosarzyn.W  odległości 150m od działki przepływa rzeka Nysa Łużycka, sąsiaduje z gruntami rolnymi, a od strony południowej z nieruchomością gruntową zadrzewioną. Jest to grunt orny, równinny o regularnym kształcie, obecnie nie użytkowany.

  

-         nr 39 o powierzchni 6.4265 ha, która położona jest na obrzeżach wsi Budoradz (oddalonej 3 km od Gubina) w odległości 600m od drogi dojazdowej do wsi oraz 1000m od drogi relacji Gubin-Kosarzyn. Jest to grunt orny, równinny o nieregularnym kształcie, obecnie nie użytkowany, od strony południowej sąsiaduje z lasem i w tej części porośnięty jest samosiejem sosny do 2m wysokości i brzozy do 4m, z pozostałych stron sąsiaduje z gruntami rolnymi. Części działki od strony zachodniej na powierzchni 0.06 ha jest zadrzewiona drzewami brzozy i topoli, a wzdłuż przebiegającego nie konserwowanego rowu rosną brzozy i dęby, za  obszarem

zadrzewionym jest nieużytek o powierzchni 0.3498 ha.

 

 -         nr 43 o powierzchni 3.3160 ha, która położona jest na obrzeżach wsi Budoradz (oddalonej 3 km od Gubina) w odległości 600m od drogi dojazdowej do wsi oraz 1000m od drogi relacji Gubin-Kosarzyn. Jest to grunt orny, obecnie nie użytkowany, równinny o regularnym kształcie. Sąsiaduje z jednej strony z lasem , z pozostałych stron z gruntami rolnymi.

 

 2.Działka nr 110/3 o powierzchni 8.9987 ha, położona jest w obrębie Żytowań gmina Gubin,   na obrzeżach wsi Żytowań, blisko granicy polsko-niemieckiej na rzece Nysie Łużyckiej,  przy drodze gruntowej polnej, w odległości 800m od wsi i od drogi relacji Gubin-Kosarzyn.

   Jest to grunt orny, równinny o regularnym kształcie, obecnie nie użytkowany,  ze  wszystkich stron sąsiaduje z gruntami rolnymi.

 

3.Dla wymienionych w pkt 1 i 2 nieruchomości nie ma urządzonych ksiąg wieczystych.

 

4.Na podstawie zaświadczeń Wójta Gminy Gubin z dnia 18 grudnia 2003r., znak RGŻGG 7328/58/2003 i RGŻGG 7328/62/2003 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gubin obowiązującym  do 31 grudnia 2002r. działki o numerach : 23, 26/2, 39, 43, położone w obrębie wsi Budoradz oraz działka nr 110/3, położona w obrębie wsi Żytowań oznaczone były symbolem RP i  przeznaczone były

   na cele produkcji rolnej.

 

5.Przyszły nabywca tych nieruchomości rolnych winien spełniać wymogi określone  w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr 64 poz.592). 

 

6.Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w marcu 2007r. przez rzeczoznawcę  majątkowego wartości nieruchomości wynoszą :

 

-  dla działki nr 23 8500,00zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych)

-  dla działki nr 26/2 36840,00zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści  złotych)

-  dla działki nr 39 28470,00zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy czterysta  siedemdziesiąt złotych) w tym wartość drzewostanu 2690,00zł (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych)

-  dla działki nr 43 15900,00zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych)

-  dla działki nr 110/3   42480,00zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt  złotych)

 

7.Wartość nieruchomości określonych w pkt 6 wykazu stanowić będą ceny wywoławcze  w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, co jest zgodne z uchwałą Nr 37/2007 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 06.04.2007 roku.

 

8.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i  2 ustawy o gospodarce nieruchomościami  określa się na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu.

 

  

Krosno Odrzańskie 2007.05. 11

  

 
informacje udostępnił:Anna Mrozowicz
data udostępnienia: 2007-05-18 12:18:35
ostatnia modyfikacja: Anna Mrozowicz 2007-05-18 12:18:35 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163874