szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Wykaz rejestrów i ewidencji:
Wykaz rejestrów i ewidencji

Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa:

1.       Rejestr wniosków i rejestr wydanych pozwoleń na budowę

2.       Rejestr wydawanych dzienników budów

3.       Ewidencja zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

4.       Rejestr wydanych kart wędkarskich

5.       Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

6.       Rejestr zwierząt podlegającym ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

7.       Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na
      prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

8.       Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na
      prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

9.       Rejestr posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na
      prowadzenie działalności w zakresie zbierania , transportu, odzysku lub unieszkodliwiania
      odpadów

10.    Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie:
      · wykaz wniosków
      · wykaz decyzji i postanowień
      · wykaz uzgodnionych uwarunkowań środowiskowych
        ekologicznych, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów
        górniczych, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
        wytworzonymi  odpadami
      · wykaz opracowań ekofizjograficznych
      · wykaz dla zgłoszenia instalacji, z której eksploatacja nie wymaga pozwolenia,
        a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

11.    Rejestr gruntów rolnych dla których wydano decyzje zezwalające na wyłączenie z produkcji rolnej

12.    Rejestr gruntów poddanych rekultywacji

13.    Rejestr instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie wpłynąć na środowisko

14.    Rejestr zawierający informację o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których te ruchy wystąpiły

Wydział Organizacyjny i Rozwoju Gospodarczego Powiatu:
1. Rejestr uchwał Rady Powiatu.
2. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu.
3. Rejestr skarg i wniosków.
4. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw.
5. Rejestr aktów normatywnych wewnętrznych starosty.
6. Rejestr pieczątek.

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami:
1. Ewidencja gruntów i budynków.

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Społecznych:
1. Ewidencja stowarzyszeń działających na terenie powiatu.

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu:
1. Rejestr szkół i placówek niepublicznych.
2. Rejestr wniosków stypendialnych Rady Powiatu.
3. Spis aktów nadania awansu zawodowego nauczycieli.
4. Ewidencje skierowań do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
4. Ewidencję skierowań do nauczania indywidualnego i zajęć
    rewalidacyjno-wychowawczych.

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg:
1. Rejestr międzynarodowych praw jazdy.
2. Rejestr kierowców posiadających zakaz prowadzenia pojazdów.
3. Ewidencja kierowców - w postaci akt ewidencyjnych i w systemie informatycznym.
4. Ewidencja osób bez uprawnień - w postaci akt ewidencyjnych i w systemie
    informatycznym.
5. Rejestr dowodów rejestracyjnych.
6. Rejestr pozwoleń czasowych.
7. Rejestr znaków legalizacyjnych.
8. Rejestr zarejestrowanych pojazdów.
9. Rejestr tablic czasowych.
10. Rejestr wysłanych zawiadomień.
11. Rejestr potwierdzeń pojazdów.
12. Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.
13. Rejestr wydanych kart pojazdu.
14. Rejestr pojazdów wyrejestrowanych.
15. Rejestr wydanych skierowań na nadanie i nabicie numeru oraz wykonanie tabliczki
      znamionowej.
16. Rejestr zezwoleń na wykonanie regularnych przewozów osób w krajowym avansporcie
      drogowym.
17. Rejestr wniosków i wydanych licencjina wykonywanie krajowego drogowego
      transportu osób.
18. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego
      transportu rzeczy.
19. Rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne.

 
informacje udostępnił:Łukasz Ciechanowicz
data udostępnienia: 2007-04-25 09:56:09
ostatnia modyfikacja: Łukasz Ciechanowicz 2009-06-01 10:17:28 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163872