szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo:
Wykaz aktów prawa miejscowego

 

Akty prawa miejscowego

 

Lp.

Numer uchwały

Data

Sprawa

1

III/8/98

29.12.1998

Ustanowienie Statutu Powiatu Krośnieńskiego

2

VI/27/99

19.05.1999

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim

3

VII/39/99

30.06.1999

Zmiana uchwały nr III/8/98 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Krośnieńskiego

4

VII/42/99

30.06.1999

Zmiana uchwały nr III/8/98 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Krośnieńskiego

5

XIII/64/2000

15.03.2000

Zmiana uchwały nr III/8/98 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Krośnieńskiego

6

XIV/71/2000

26.04.2000

Zmiana uchwały nr III/8/98 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Krośnieńskiego

7

XVI/78/2000

28.06.2000

zasady wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, funkcyjnych i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagradzania  

8

XVIII/91/2000

27.09.2000

Ustanowienie flagi powiatu krośnieńskiego

9

XXI/131/2000

20.12.2000

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim

10

XXIII/150/2001

28.03.2001

Zmiana uchwały Rady Powiatu Krośnieńskiego roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Krośnieńskiego

11

XXIV/156/2001

25.04.2001

Ustanowienie zasady obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu krośnieńskiego

12

XXV/170/2001

27.06.2001

Zmiana uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim

13

XXVI/178/2001

24.08.2001

Zmiana uchwały nr III/8/98 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 29 grudnia 1998 roku w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Krośnieńskiego

14

XXVI/179/2001

24.08.2001

Zmiana uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim

15

XXVII/186/2001

30.10.2001

Określenie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu

16

XXIX/216/2002

20.03.2002

Ustalenie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krośnieńskim

17

XXIX/228/2002

20.03.2002

Zmiana uchwały nr XXVII/186/2001 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 30 października 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu

18

XXX/235/2002

24.04.2002

Zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych w powiecie krośnieńskim

19

XXXI/244/2002

26.06.2002

Ustalenie zasad i okoliczności używania herbu powiatu krośnieńskiego

20

XXXIII/254/2002

04.10.2002

Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów

21

II/8/2002

11.12.2002

Zmiana Statutu Powiatu Krośnieńskiego

22

IV/23/2003

26.02.2003

Uchwalenie regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim

23

IV/24/2003

26.02.2003

Zmiana Statutu Powiatu Krośnieńskiego

24

VIII/50/2003

26.06.2003

Zasady obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Krośnieńskiego

25

XII/88/2004

10.03.2004

Uchwalenie programu współpracy powiatu krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2004

26

XII/89/2004

10.03.2004

Zmiana uchwały Nr X/49/1999 z dnia 17 listopada 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym dla osiągnięcia zysków na cele publiczne związane z realizacją zadań  powiatu Krosno Odrz., sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

27

XII/93/2004

10.03.2004

Zmiana Statutu Powiatu Krośnieńskiego

28

XIII/100/2004

21.04.2004

W sprawie wysokości składek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.

29

XV/111/2004

28.05.2004

Zmiana uchwały Nr IV/23/2003 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 26 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie odrzańskim

30

XV/112/2004

28.05.2004

Zmiana Statutu Powiatu Krośnieńskiego

31

XVII/125/2004

29.09.2004

W sprawie uchwalenia regulaminu stypendialnego, określającego wysokość i zasady  udzielania stypendiów dla studentów z powiatu krośnieńskiego ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

32

XVII/126/2004

29.09.2004

W sprawie uchwalenia regulaminu stypendialnego, określającego wysokość i zasady udzielenia stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich powiatu krośnieńskiego ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.

33

XX/149/2005

02.02.2005

W sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia  dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja” w Krośnie Odrz.

34

XX/152/2005

02.02.2005

W sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre  zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Krośnieński.

35

XX/153/2005

02.02.2005

W sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego w7ymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych i bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, w szkołach i jednostkach organizacyjnych oświaty, dla których Powiat Krośnieński jest organem założycielskim.

36

XX/154/2005

02.02.2005

W sprawie uchwalenia programu współpracy powiatu krośnieńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2005

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
informacje udostępnił:Anna Mrozowicz
data udostępnienia: 2005-03-15 12:38:35
ostatnia modyfikacja: Anna Mrozowicz 2005-03-15 12:38:35 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163872