szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Poradnik interesanta:
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
poka wszystkie dokumenty

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

tel./fax. 068/383 0254

edukacja-powiat@wp.pl

sportkrosno@wp.pl

Naczelnik wydziału – Maciej Brodziński             - tel. 068/ 3830252

Pracownicy wydziału:                                       - tel. 068/ 3830253, 3830254

                                Małgorzata Dębińska           – inspektor ds. oświaty

Dagmara Hajkowicz              – samodzielny referent ds. oświaty

Tomasz Struk                        – inspektor ds. sportu i kultury

 


 

Wydział prowadzi następujące sprawy:

·          w zakresie oświaty m.in.:

Prowadzenie dokumentacji 7 placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Krośnieński (zgodnie z obowiązującymi przepisami):

§   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim

§   Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie

§   Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie

§   Zespół Szkół Specjalnych w Krośnie Odrzańskim

§   Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gubinie

§   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krośnie Odrzańskim

§   Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Gubinie

o   Odpracowanie informacji o działalności szkół w zakresie spraw administracyjnych.

o   Przygotowanie dokumentacji dla komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

o   Przygotowanie dokumentacji związanej z powierzeniem stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.

o   Opracowanie materiałów dotyczących likwidacji szkoły lub placówki oświatowej.

o   Przejmowanie dokumentacji likwidowanej jednostki oświatowej.

o   Organizacja imprez i uroczystości oświatowych.

o   Przygotowanie wniosków i propozycji do nagród i wyróżnień pracowników oświaty.

o   Prowadzenie dokumentacji nadzoru i kontroli działalności placówek oświatowo – wychowawczych.

o   Prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwiania.

o   Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

o   Przygotowanie dokumentacji związanej z nadawaniem i cofaniem szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej.

o   Prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli.

o   Przygotowanie dokumentacji związanej z kierowaniem uczniów do kształcenia specjalnego.

 

·          W zakresie kultury:

         

o    Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury.

o    Organizowanie działalności w dziedzinie kultury.

o    Przygotowywanie i organizacja imprez  kulturalnych o zasięgu powiatowym (Przeglądy, Jasełka).

o    Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się propagowaniem kultury.

o    Prowadzenie spraw związanych z Biblioteką Powiatową.

o    Współdziałanie w zakresie ochrony zabytków.

 

·           W zakresie sportu:

 

o    Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej.

o    Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków do jej rozwoju.

o    Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej.

o    Przygotowanie i organizacja Mistrzostw Powiatu Krośnieńskiego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

o    Organizacja i pomoc przy organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie powiatu krośnieńskiego.

o    Współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się organizacją kultury fizycznej na terenie powiatu.

o    Współpraca z organami zajmującymi się organizowaniem pomocy oraz ratowaniem osób na wodach.

  

·         Wydział zajmuje się obsługą programów stypendialnych i projektów w ramach Priorytetu IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" POKL.

 
informacje udostępnił:Arkadiusz Krupa
data udostępnienia: 2003-10-02 13:53:02
ostatnia modyfikacja: Arkadiusz Krupa 2010-10-26 09:49:17 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 zgłoszenie i rejestracja placówki niepublicznej
 zezwolenie na założenie placówki publicznej
 wniosek o nagrode starosty
 Skierowanie do MOS na podstawie orzeczenia Poradni
 Skierowanie nieletnich do MOW/MOS na podstawie orzeczenia sądu
 Nauczyciel mianowany - wniosek
 awans zawodowy
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 163872