szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Budżet Powiatu:
Informacja Zarzadu Powiatu z wykonania budżetu za II kwartał 2009

Stosownie do zapisów art.14 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podaje do publicznej wiadomości informację  o wykonaniu budżetu za II kwartał 2009 roku:

 

 

 

Wyszczególnienie

 

Plan

(po zmianach)

 

Wykonanie od początku roku

 

A. DOCHODY

49 147 826

24 577 875,98

B. WYDATKI- w tym:

51 878 861

21 794 958,14

B1. Wydatki bieżące

43 570 869

21 573 397,86

B2. Wydatki majątkowe

8 307 992

221 560,28

C.NADWYŻKA/DEFICYT

-2 731 035

2 782 917,84

D. Przychody ogółem - w tym:

5 070 153

623 592

D1.kredyty i pożyczki w tym:

4 446 561,00

0,00

E. Rozchody ogółem - w tym:

2 339 118,00

1 165 558,88

E1.spłaty kredytów i pożyczek

2 339 118,00

1 165 558,88

 

 
informacje udostępnił:Łukasz Ciechanowicz
data udostępnienia: 2009-08-27 15:14:31
ostatnia modyfikacja: Łukasz Ciechanowicz 2009-08-27 15:17:51 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163874